Toàn bộ Nghị định được ban hành trong năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
19/06/2024 17:30 PM

Sau đây là toàn bộ Nghị định được Chính phủ ban hành trong năm 2024 theo thẩm quyền của mình.

Toàn bộ Nghị định được ban hành trong năm 2024

Toàn bộ Nghị định được ban hành trong năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Toàn bộ Nghị định được ban hành trong năm 2024

Sau đây là toàn bộ Nghị định được ban hành trong năm 2024:

(1) Nghị định 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2018/NĐ-CP, Nghị định 117/2021/NĐ-CP, Nghị định 70/2022/NĐ-CP).

(2) Nghị định 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(3) Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

(4) Nghị định 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 sửa đổi Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

(5) Nghị định 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2023-2024

(6) Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

(7) Nghị định 07/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 hướng dẫn bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh

(8) Nghị định 09/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

(9) Nghị định 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 quy định về khu công nghệ cao

(10) Nghị định 11/2024/NĐ-CP ngày 02/02/2024 quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(11) Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(12) Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 sửa đổi Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

(13) Nghị định 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 sửa đổi Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương

(14) Nghị định 15/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

(15) Nghị định 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

(16) Nghị định 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

(17) Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

(18) Nghị định 20/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 05/2021/NĐ-CP quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

(19) Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

(20) Nghị định 22/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(21) Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

(22) Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

(23) Nghị định 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"

(24) Nghị định 26/2024/NĐ-CP ngày 01/03/2024 quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

(25) Nghị định 27/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

(26) Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang’’ và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

(27) Nghị định 29/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

(28) Nghị định 30/2024/NĐ-CP ngày 07/03/2024 quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

(29) Nghị định 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 sửa đổi Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CPNghị định 36/2019/NĐ-CP

(30) Nghị định 32/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(31) Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27/03/2024 quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

(32) Nghị định 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa

(33) Nghị định 35/2024/NĐ-CP ngày 02/04/2024 quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"

(34) Nghị định 36/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 hướng dẫn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

(35) Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 sửa đổi Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản

(36) Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/04/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

(37) Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(38) Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(39) Nghị định 41/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

(40) Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 về hoạt động lấn biển

(41) Nghị định 43/2024/NĐ-CP ngày 19/04/2024 hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

(42) Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/04/2024 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(43) Nghị định 45/2024/NĐ-CP ngày 26/04/2024 sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(44) Nghị định 46/2024/NĐ-CP ngày 04/05/2024 sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP

(45) Nghị định 47/2024/NĐ-CP ngày 09/05/2024 về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

(46) Nghị định 48/2024/NĐ-CP ngày 09/05/2024 sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

(47) Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

(48) Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyNghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

(49) Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

(50) Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

(51) Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023.

(52) Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(53) Nghị định 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

(54) Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

(55) Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

(56) Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/05/2024 về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

(57) Nghị định 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP

(58) Nghị định 60/2024/NĐ-CP ngày 05/06/2024 về phát triển và quản lý chợ

(59) Nghị định 61/2024/NĐ-CP ngày 06/06/2024 quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

(60) Nghị định 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 sửa đổi Phụ lục Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê và sửa đổi Phụ lục II của Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(61) Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

(62) Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

(63) Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

(64) Nghị định 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

(Đang tiếp tục cập nhật...)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,577

Bài viết về

Xây dựng luật, pháp lệnh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn