GÓI DỊCH VỤ FREE - Miễn phí cho sinh viên và những người muốn tìm hiểu về pháp luật...
GÓI DỊCH VỤ BASIC - Dành cho cơ quan hành chính doanh nghiệp , Văn Phòng luật...
GÓI DỊCH VỤ PRO - Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài...

Thông tin gói dịch vụ Free


 • Khai thác Hơn 120.000 VB Pháp Luật.
 • Quản lý văn bản trong "Văn bản của tôi".
 • Nhận email bản tin văn bản mới hằng tuần.
 • Xem thuộc tính của văn bản.
 • Xem ngày ban hành của văn bản.
 • Sử dụng miễn phí đến ngày 31/12/2019.
 • Sử dụng tiện ích tra cứu mở rộng.
 • Sử dụng tiện ích tra cứu văn bản mới.
 • Tra cứu biểu thuế cam kết cắt giảm theo WTO.
 • Tra cứu bảng giá đất của tỉnh/thành.
 • Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến.
Thành viên TVPL Pro Thành viên Basic Thành viên Free
Quyền lợi từng loại Thành viên Đăng ký Đăng ký Đăng ký
1 Toàn bộ văn bản Pháp Luật tiếng Việt trên Thuvienphapluat.vn
2 Tất cả Bản gốc văn bản Pháp Luật  
3 văn bản Pháp luật bản Tiếng Anh    
4 Thuộc tính
5 Ngày ban hành
6 Ngày Có hiệu lực  
7 Tình trạng hiệu lực  
8 Ngày đăng Công báo  
9 Số Công báo đã đăng  
10 Các văn bản Liên quan nội dung  
11 Các văn bản Liên quan hiệu lực  
12 Lược đồ của hệ thống pháp luật  
13 Tra cứu mở rộng
14 Tra cứu văn bản mới
15 Tra cứu theo tình trạng hiệu lực  
16 Tra cứu theo lĩnh vực ngành  
17 Tra cứu theo năm ban hành  
18 văn bản của tôi
19 Email bản tin
20 Hỗ trợ tra cứu văn bản
21 Hỗ trợ vướng mắc pháp lý  
22 Được giới thiệu Luật sư Tư vấn  
23 Giới thiệu trên ThuVienPhapLuat    
Chi phí từ 57.300 đ
/ người / tháng
59.000 đ
/ 2 người / tháng
Miễn phí đến
31/12/2011
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217