HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Thành viên Free được các quyền lợi sau:
 • 1.  Xem toàn bộ 363.000 Văn bản luật, hơn 124.000 Bản án Online;
 • 2.  Có thể tra cứu:
 • 2.1.  Bảng giá đất của tỉnh/thành;
 • 2.2.  Mẫu Hợp đồng;
 • 2.3.  Thuật ngữ pháp lý;
 • 2.4.  Biểu thuế WTO, ASEAN;
 • 3.  Tra cứu mở rộng, tra cứu theo Văn bản mới;
 • 4.  Có thể xem thuộc tính của Văn bản;
 • 5.  Xem ngày ban hành của Văn bản;
 • 6.  Được hỗ trợ khi tra cứu trực tuyến;
 • 7.  Quản lý Văn bản trong "Văn Bản Của Tôi";
 • 8.  Nhận Bản tin Văn bản mới qua Email;
Miễn phí đến 31/12/2021

Thành viên Basic có các quyền của Free, và thêm:
 • 9.Tra cứu hơn 199.000 Văn bản gốc;
 • 10.Xem Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc;
 • 11.Tra cứu nhanh, theo Thời gian, Ngành, Tình trạng hiệu lực, Thời điểm áp dụng, theo Mục lục,...;
 • 12.Xem trực tiếp nội dung Điều Khoản được hướng dẫn tại nội dung Điều Khoản hướng dẫn;
 • 13.Xem nội dung Điều Khoản sửa đổi, bổ sung tại nội dung Điều Khoản bị Sửa đổi, bổ sung,...;
 • 14.So sánh trực tiếp sự khác nhau của từng Điều Khoản giữa Văn bản thay thếVăn bản bị thay thế;
 • 15.Rà chuột vào sẽ Hiển thị trực tiếp nội dung của Điều, Khoản, Điểm được Dẫn Chiếu trong Văn bản đang xem, không cần mở văn bản được dẫn chiếu;
 • 16.Khi áp dụng Văn bản, bạn sẽ được biết:
 • +  Thời điểm áp dụng;
 • +  Tình trạng hiệu lực;
 • +  Ngày đã hết hiệu lực;
 • +  Liên quan hiệu lực với Văn bản khác;
 • +  Thay thế hoặc bị thay thế bởi Văn bản nào;
 • +  Bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn, đính chính, hợp nhất,... với Văn bản nào;
 • +  Cùng nội dung với các Văn bản nào;
 • +  Văn bản nào Sắp Có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào;
 • +  Văn bản nào Sắp Hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế;
 • +  Văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo;
 • 17.Được Thông báo qua Email khi có Văn bản mới trong Ngành mình quan tâm;
 • 18.Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT, Email và Skype;
   
Thành viên TVPL Pro có các Quyền của Thành viên Basic, và:
 • 19.Những Văn bản Pháp luật quan trọng, văn bản thuộc ngành Quý Khách quan tâm đã được dịch ra Tiếng Anh (hiện đã dịch hơn 13.000 văn bản), và đang tiếp tục dịch mới khi có văn bản mới ban hành;
 • 20.Có thể sử dụng tiện ích Song Ngữ Anh Việt trong quá trình vận dụng Văn bản Luật;
 • 21.Được đề nghị THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ưu tiên dịch nhanh một số Văn Bản pháp luật mình cần ra Tiếng Anh (Theo quy định của TVPL về số lượng và tiêu chí dịch);
 • 22.Được khai thác sử dụng toàn bộ tiện ích gia tăng của Tiêu Chuẩn Việt Nam trên THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Gồm Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn quốc gia);
 • 23.Tra cứu Tiêu chuẩn theo Khung Tiêu chuẩn Quốc tế (ICS _ International Classification for Standards). Người dùng có thể xem danh mục TCVN được sắp xếp theo 1370 chuyên ngành, phân ngành khác nhau. Từ đó tìm kiếm được các TCVN đúng với nhu cầu sử dụng. Đồng thời đây là các phân loại quốc tế cho nên sẽ tìm được những TCVN tương đương hoặc cùng nội dung với các Tiêu chuẩn quốc tế khác;
 • 24.Được tra cứu Án Lệ, Bản án đã được dịch ra tiếng Anh;
Phí sử dụng:
 • TVPL Pro I: 169.000đ/người/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • TVPL Pro II: 134.000đ/người/tháng (02 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • TVPL Pro V: 109.600đ/người/tháng (05 người sử dụng tại 1 thời điểm).
Phí sử dụng:
 • Basic 1: 97.000đ/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • Basic 5: 252.000đ/tháng (tối đa 05 người sử dụng cùng lúc).
 • Basic 15: 577.000đ/tháng (tối đa 15 người sử dụng cùng lúc).
   
Thành viên TVPL Pro Thành viên Basic Thành viên Free
Quyền lợi từng loại Thành viên Đăng ký Đăng ký Đăng ký
1 Xem toàn bộ 363.000 Văn bản luật, hơn 124.000 Bản án Online;
2 Có thể tra cứu:

Bảng giá đất của tỉnh/thành;

Mẫu Hợp đồng;

Thuật ngữ pháp lý;

Biểu thuế WTO, ASEAN;

3 Tra cứu mở rộng, tra cứu theo Văn bản mới;
4 Có thể xem thuộc tính của Văn bản;
5 Xem ngày ban hành của Văn bản;
6 Được hỗ trợ khi tra cứu trực tuyến;
7 Quản lý Văn bản trong "Văn Bản Của Tôi";
8 Nhận Bản tin Văn bản mới qua Email;
9 Tra cứu hơn 199.000 Văn bản gốc;  
10 Xem Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc;  
11 Tra cứu nhanh, theo Thời gian, Ngành, Tình trạng hiệu lực, Thời điểm áp dụng, theo Mục lục,...;  
12 Xem trực tiếp nội dung Điều Khoản được hướng dẫn tại nội dung Điều Khoản hướng dẫn;  
13 Xem nội dung Điều Khoản sửa đổi, bổ sung tại nội dung Điều Khoản bị Sửa đổi, bổ sung,...;  
14 So sánh trực tiếp sự khác nhau của từng Điều Khoản giữa Văn bản thay thếVăn bản bị thay thế;  
15 Rà chuột vào sẽ Hiển thị trực tiếp nội dung của Điều, Khoản, Điểm được Dẫn Chiếu trong Văn bản đang xem, không cần mở văn bản được dẫn chiếu;  
16 Khi áp dụng Văn bản, bạn sẽ được biết:

+ Thời điểm áp dụng;

+ Tình trạng hiệu lực;

+ Ngày đã hết hiệu lực;

+ Liên quan hiệu lực với Văn bản khác;

+ Thay thế hoặc bị thay thế bởi Văn bản nào;

+ Bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn, đính chính, hợp nhất,... với Văn bản nào;

+ Cùng nội dung với các Văn bản nào;

+ Văn bản nào Sắp Có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào;

+ Văn bản nào Sắp Hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế;

+ Văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo;

 
17 Được Thông báo qua Email khi có Văn bản mới trong Ngành mình quan tâm;  
18 Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT, Email và Skype;  
19 Những Văn bản Pháp luật quan trọng, văn bản thuộc ngành Quý Khách quan tâm đã được dịch ra Tiếng Anh (hiện đã dịch hơn 13.000 văn bản), và đang tiếp tục dịch mới khi có văn bản mới ban hành;    
20 Có thể sử dụng tiện ích Song Ngữ Anh Việt trong quá trình vận dụng Văn bản Luật;    
21 Được đề nghị THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ưu tiên dịch nhanh một số Văn Bản pháp luật mình cần ra Tiếng Anh (Theo quy định của TVPL về số lượng và tiêu chí dịch);  
22 Được khai thác sử dụng toàn bộ tiện ích gia tăng của Tiêu Chuẩn Việt Nam trên THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Gồm Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn quốc gia);    
23 Tra cứu Tiêu chuẩn theo Khung Tiêu chuẩn Quốc tế (ICS _ International Classification for Standards). Người dùng có thể xem danh mục TCVN được sắp xếp theo 1370 chuyên ngành, phân ngành khác nhau. Từ đó tìm kiếm được các TCVN đúng với nhu cầu sử dụng. Đồng thời đây là các phân loại quốc tế cho nên sẽ tìm được những TCVN tương đương hoặc cùng nội dung với các Tiêu chuẩn quốc tế khác;    
24 Được tra cứu Án Lệ, Bản án đã được dịch ra tiếng Anh;    
Chi phí từ 109.600 đ
/ người / tháng
từ 97.000 đ
/ người / tháng
Miễn phí đến
31/12/2021

Thông tin và phương thức thanh toán

 

Cách 1:     Chuyển tiền qua bưu điện đến địa chỉ:

 

Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

Cách 2:     Chuyển khoản qua ngân hàng:

 

Tên Tài khoản: Công Ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Số tài khoản: 3965807 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - PGD Kỳ Đồng - TP.HCM

Số tài khoản: 0071001286864 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - CN Hồ Chí Minh - TP.HCM

Số tài khoản: 19135400254013 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam( Techcombank) - CN Thắng Lợi

Số tài khoản: 117002807774 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam( Vietinbank) - CN Sài Gòn

Số tài khoản: 13010002031517 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) _chi nhánh Sở Giao Dịch 2

 

 

Cách 3:      Thanh toán online :

 

Internet banking: Thẻ ATM nội địa

Thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Master, JCB

Ví điện tử: Zalo Pay

Ví điện tử: MoMo

 

 

GHI CHÚ Quý khách vui lòng ghi rõ tên khách hànguser để chúng tôi có thể cấn trừ công nợ: Ví dụ: Anh Huỳnh Anh Tuấn thanh toán cho user anhtuan123

 

Sau khi chuyển tiền Quý khách vui lòng liên hệ số (028) 3930 3279 để chúng tôi cấn trừ công nợ cho Quý Khách.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Nguyễn Thị Yến Phi

Tel: (028) 3930 3279 (06 lines)

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56