Pháp luật doanh nghiệp giúp bạn tạo hồ sơ

Hợp đồng mua bán áp dụng theo Bộ luật Dân sự hay Luật Thương mại? Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân khi cho thuê doanh nghiệp tư nhân? Những thiệt hại nào được bồi thường do vi phạm hợp đồng? Khác biệt giữa chia công ty với tách công ty là gì? Phải chịu trách nhiệm hình sự với những vi phạm nào về thuế, hóa đơn? Năm 2023, cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị, bị phạt bao nhiêu? Chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, tài sản doanh nghiệp phải xử lý thế nào? Công ty mẹ và công ty con cùng góp vốn để sở hữu chéo lẫn nhau, có bị phạt không? Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký, bị phạt bao nhiêu? Doanh nghiệp có được mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thay BHXH?

CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH THUẾ - KẾ TOÁN

CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ

INFOGRAPHIC

Hỏi đáp Doanh nghiệp

Hỏi đáp Lao động – Tiền lương

Hỏi đáp Bảo hiểm

Hỏi đáp Thuế - Kế toán

Hỏi đáp Sở hữu trí tuệ