Phần 1: Quy định chung

Phaplykhoinghiep.vn là sản phẩm sử dụng môi trường internet giúp doanh nghiệp hệ thống tất cả các công việc pháp lý cần làm, an tâm và tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện.

Khi Quý khách sử dụng thông tin và dịch vụ trên website phaplykhoinghiep.vn là Quý khách chấp nhận Thỏa ước này,  kể cả những thay đổi về sau.

Nội dung trên website phaplykhoinghiep.vn là kiến thức pháp luật tổng hợp được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Quý khách chấp nhận sử dụng dịch vụ là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. Website phaplykhoinghiep.vn không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng khi xảy ra vận dụng pháp luật sai.

Khi Quý khách sử dụng lại vào mục đích phi thương mại những thông tin từ website phaplykhoinghiep.vn, nhất thiết phải ghi rõ nguồn: “Theo www.phaplykhoinghiep.vn”

Phần 2: Dịch vụ

Các dịch vụ do website phaplykhoinghiep.vn cung cấp bao gồm:

1. Đối với thành viên Free: miễn phí tra cứu tất cả công việc pháp lý trong các loại hình doanh nghiệp và đặc biệt được sử dụng đầy đủ các tiện ích của thành viên trả phí trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng ký.

2. Đối với thành viên có trả phí: tra cứu, xem và sử dụng toàn bộ các tiện ích, bao gồm: nội dung, căn cứ pháp lý, biểu mẫu của từng công việc pháp lý; điền biểu mẫu trực tuyến; lịch công việc; yêu cầu thêm công việc pháp lý; ….

3. Hỗ trợ sơ bộ về pháp lý: các thành viên sẽ được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý khi tra cứu, thực hiện các công việc pháp lý.

4. Mọi thành viên sẽ nhận được thông báo về bài viết chính sách thông qua Email.

Phần 3: Trách nhiệm Quý khách

Khi sử dụng website phaplykhoinghiep.vn đòi hỏi Quý khách phải đăng ký Tên Thành viên, Mật khẩu, và một số thông tin liên hệ trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Quý khách.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký (Tên Thành viên, người đứng tên sử dụng, Email,...), người sử dụng phải thay đổi tại phần Thông tin tài khoản;
Quý khách tự bảo mật Tên Thành viênMật khẩu. Website
phaplykhoinghiep.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.
Mỗi Tên Thành viên được đăng ký cho một cá nhân, đơn vị cụ thể. Bởi vậy, website
phaplykhoinghiep.vn có quyền hạn chế số lượng người dùng tại cùng một thời điểm.
Phần 4: Giới hạn quyền của quý khách

Quyền của Quý khách bị giới hạn bởi các quy định dưới đây:

Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên Thành viênMật khẩu cho bất kỳ bên nào khác sử dụng.

Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ website phaplykhoinghiep.vn để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

Phần 5: Giới hạn trách nhiệm của website phaplykhoinghiep.vn

Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ sai sót của Quý khách.

Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ website phaplykhoinghiep.vn, hoặc nội dung những trang web đó.

Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website phaplykhoinghiep.vn

Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà website phaplykhoinghiep.vn phải gánh chịu và bồi thường thì sẽ ngang bằng khoản phí Quý khách đóng lần gần nhất (lần sau cùng).

Phần 6: Xử lý vi phạm
Website
phaplykhoinghiep.vn có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu Quý khách vi phạm các quy định tại Thỏa ước chung này.
Thỏa ước này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến Thỏa ước này sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.
Phần 7: Thực hiện

Các thông báo và khuyến cáo trên website phaplykhoinghiep.vn sau này là bộ phận bổ sung cho Thỏa ước.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa ước này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Thỏa ước, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Thỏa ước này có hiệu lực từ ngày 16/11/2017.