Pháp luật doanh nghiệp giúp bạn tạo hồ sơ

Năm 2024, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân tối thiểu là bao nhiêu? Hộ kinh doanh nuôi chim yến phát loa dụ chim yến gây ồn ào bị xử phạt thế nào? Mã ngành 8720 là gì? Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện thì đăng ký mã ngành nào? Mã ngành 8710 là gì? Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thì đăng ký mã ngành nào? Mã ngành 8699 là gì? Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu thì đăng ký mã ngành nào? Trách nhiệm cá nhân, tổ chức kinh doanh chất ô nhiễm khó phân hủy 2024 là như thế nào? Năm 2024, đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường? Mã ngành 8692 là gì? Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thì đăng ký mã ngành nào? Từ 01/7/2024, người lao động muốn xin cấp lại CCCD có phải về quê làm lại không? Năm 2024, công ty con có được mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ không?

CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH THUẾ - KẾ TOÁN

CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CHÍNH SÁCH CHỨNG KHOÁN

CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

INFOGRAPHIC

Hỏi đáp Doanh nghiệp

Hỏi đáp Lao động – Tiền lương

Hỏi đáp Bảo hiểm

Hỏi đáp Thuế - Kế toán

Hỏi đáp Sở hữu trí tuệ

Hỏi đáp Chứng khoán

Hỏi đáp Bất động sản