Lịch công việc

Tiện ích Lịch công việc giúp doanh nghiệp hệ thống lại các công việc pháp lý cần thực hiện trong năm theo thứ tự ngày, tháng, năm. Đơn cử, một số công việc pháp lý tại Lịch công việc này như:
(i) Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy;
(ii) Trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí Công đoàn;
(iii) Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng;
(iv) Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
(v) Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng;
(vi) Nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng;
(vii) Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm;
(viii) Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có);
(ix) Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm;
(x) Báo cáo y tế lao động…
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chủ động thêm các công việc phát sinh theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng , Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây