Tài khoản  FREE

1. Xem toàn bộ hơn 4.000 nội dung công việc pháp lý doanh nghiệp. Giúp Quý khách tìm được mọi hướng dẫn công việc trong suốt quá trình:

1.1.  Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh;

1.2.  Quy trình thực hiện các công việc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp: hồ sơ nội bộ, thuế, bảo hiểm, hợp đồng,…;

1.3.  Thủ tục cần thiết và hồ sơ để chấm dứt hoạt động: Tạm dừng kinh doanh, giải thể, phá sản,...

2. Được Tra cứu các nội dung sau:

2.1. Tra cứu hơn 1.500 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành nhanh và chính xác nhất.

- Giúp Quý khách tra cứu được tất cả mã ngành cấp 1, 2, 3, 4, 5 theo mô tả ngành nghề;

- Tìm kiếm được mô tả của ngành, nghề bằng mã ngành cấp 1, 2, 3, 4, 5.

2.2. Tra cứu mã HS

Với tiện ích này sẽ giúp Quý khách Tra cứu danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (tra cứu mã hàng hóa, mô tả hàng hóa).

2.3. Tra cứu hàng hóa, xuất khẩu nhập khẩu.

Với công cụ này bằng việc nhập tên hàng hóa, giúp dễ dàng xác định được tất cả các hàng hóa của Quý khách đang thuộc diện nào trong 12 loại như:

- Hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hàng hóa được miễn thuế khi xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện…

2.4. Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Giúp Quý khách tìm kiếm mức lương tối thiểu vùng (theo tháng và theo giờ) chi tiết đến cấp huyện tương ứng với tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

3. Được trải nghiệm tạo hồ sơ lần đầu một cách đầy đủ nhất

Đến với tiện ích này Quý khách sẽ tạo nhanh các hồ sơ mà mình cần thiết trong hoạt động doanh nghiệp lần đầu về:

3.1. Cách để đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh nhất;

3.2. Thực hiện những công việc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp đầy đủ nhất;

3.3. Thực hiện chấm dứt doanh nghiệp nhanh, thuận tiện nhất;

Ngoài ra, Quý khách có thể lưu trữ hồ sơ đã tạo này để có thể xem lại trong lần đăng nhập kế tiếp.

4. Lưu trữ những công việc pháp lý mà Quý khách chú ý vào mục lưu trữ. Giúp Quý khách có thể xem lại công việc pháp lý đã lưu trữ nhanh và thuận tiện nhất.

5. Xem nội dung các bài viết chính sách.

6. Xem nội dung các bài viết hỏi đáp pháp lý.

7. Được hỗ trợ khi tra cứu trực tuyến.

8. Nhận thông báo về công việc pháp lý mới qua Email.

Tài khoản  PLKN

Có toàn bộ quyền của Tài khoản FREE và thêm những quyền sau:

9. Xem được toàn bộ quy định của pháp luật và hơn 11.000 biểu mẫu của từng công việc pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

10. Thực hiện và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp của riêng mình. Quý khách trực tiếp thực hiện online, nhanh gọn, lưu trữ hoặc tải về tất cả các hồ sơ:

- Quá trình thành lập doanh nghiệp;

- Quá trình hoạt động như: Hồ sơ nội bộ, quyết định nội bộ, hồ sơ nộp thuế, quyết toán thuế, bảo hiểm, hợp đồng,...;

- Chấm dứt hoạt động: Tạm dừng kinh doanh, giải thể, phá sản,...

11. Xem tất cả ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhanh, chính xác và mới nhất. Giúp Quý khách biết được:

- Điều kiện cần phải đáp ứng đối với ngành nghề tương ứng;

- Thủ tục, hồ sơ cần có để thực hiện đáp ứng đủ điều kiện.

12. Sử dụng Lịch công việc để không bỏ lỡ những việc phải làm quan trọng.

- Quý khách có thể xem những việc doanh nghiệp cần phải thực hiện trong thời gian tới theo định kỳ như: tháng, quý, năm;

- Lưu trữ những công việc cá nhân cần thực hiện trong Lịch công việc;

- Theo dõi được những công việc sắp tới cần thực hiện, chưa thực hiện và đã thực hiện.

13. Được nhận Email thông báo về bài viết chính sách, hỏi đáp pháp lý hằng tuần.

14. Được hỗ trợ pháp lý sơ bộ khi thực hiện công việc pháp lý thông qua ĐT, email và khung chat.

Phí sử dụng:
  • PLKN 1: 86.000đ/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
  • PLKN 5: 236.000đ/tháng (tối đa 05 người sử dụng cùng lúc).
  • PLKN 15: 536.000đ/tháng (tối đa 15 người sử dụng cùng lúc).