Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng chữa cháy

Số hiệu: 83/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chế độ trợ cấp cho người được huy động cứu hộ, cứu nạn

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2017.

Theo đó, người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thì trong thời gian được huy động sẽ được hưởng các chế độ sau:

- Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trợ cấp ngày công lao động, bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ chi phí đi lại; hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại điểm a, b Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP .

- Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe, phụ cấp khi làm việc trong môi trường độc hại, phụ cấp khu vực theo chế độ hiện hành.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng được hưởng chế độ theo điểm a, b Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP .

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 83/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.

2. Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản và sức khỏe, tính mạng lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn.

3. Sự cố, tai nạn là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe dọa an toàn phương tiện, tài sản.

4. Phòng ngừa sự cố, tai nạn là các hoạt động nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố, tai nạn, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng tránh, thoát nạn; thẩm định, thẩm duyệt, kiểm định về các điều kiện bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, tài sản đối với nhà, công trình, phương tiện, thiết bị; theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo đảm điều kiện an toàn, phòng, chống sự cố, tai nạn; xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ; tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ.

5. Cơ sở là từ gọi chung cho công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ

1. Ưu tiên cứu người bị nạn; thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

2. Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong chỉ huy, điều hành hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

3. Lấy lực lượng, phương tiện tại chỗ là chủ yếu, lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, huy động tổng hợp các lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5. Phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn dưới đây:

a) Sự cố, tai nạn cháy;

b) Sự cố, tai nạn nổ;

c) Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối;

d) Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá;

đ) Sự cố, tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm;

e) Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;

g) Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm;

h) Sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí;

i) Sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các sự cố, tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này là sự cố, tai nạn chưa đến mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết gọn là Nghị định số 30/2017/NĐ-CP); cứu nạn, cứu hộ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; cứu nạn cứu hộ trên đường thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước cảng, cảng biển thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm

1. Gây sự cố, tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người, an toàn phương tiện, tài sản để trục lợi.

2. Cản trở, chống lại các hoạt động phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ.

3. Cố ý báo tin sự cố, tai nạn giả.

4. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ.

5. Lợi dụng công tác cứu nạn, cứu hộ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình và cá nhân.

Chương II

PHÒNG NGỪA SỰ CỐ, TAI NẠN VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về cứu nạn, cứu hộ

1. Các cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng đối tượng quản lý.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng và thẩm định nội dung, thời lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về cứu nạn, cứu hộ, phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh, sinh viên để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác theo quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng cấp học, ngành học.

4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ; lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở; lực lượng dân phòng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ, vận động nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Điều 8. Phòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị

1. Các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn bao gồm:

a) Đối với nhà, công trình, phương tiện, thiết bị, phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn khi xây dựng, sử dụng, sửa chữa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, giao thông, phòng cháy và chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Ở khu vực dễ xảy ra đuối nước, dễ ngã xuống vực, hố sâu, điểm dễ trượt ngã nguy hiểm khác phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm hoặc có các giải pháp để bảo đảm an toàn.

c) Ở khu vực phát sinh, tồn dư khói, khí độc phải có biển cảnh báo, biển cấm.

d) Khi hoạt động ở khu vực, địa điểm dễ sạt lở thì phải có biển cảnh báo, biển cấm hoặc các giải pháp để bảo đảm an toàn.

đ) Nơi chứa hóa chất độc hại phải bố trí, sắp xếp và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, rò rỉ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải phải có các thiết bị, dụng cụ bảo hộ, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, khi tham gia giao thông phải thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

g) Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy phải trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bố trí lối thoát hiểm, biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật.

h) Đối với các công trình, phương tiện, thiết bị khác, cần tự trang bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ, bố trí lối thoát hiểm, các biện pháp an toàn phù hợp với điều kiện hoạt động của các công trình, phương tiện, thiết bị đó.

2. Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Xây dựng, thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Phương án cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm các yêu cầu và nội dung cơ bản sau đây:

a) Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm khi xảy ra sự cố, tai nạn và các điều kiện liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ;

b) Đề ra tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất và một số tình huống sự cố, tai nạn đặc trưng khác có thể xảy ra; khả năng xảy ra các nguy hiểm tiếp theo của sự cố, tai nạn theo các mức độ khác nhau;

c) Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ và các công việc phục vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng giai đoạn của tình huống sự cố, tai nạn xảy ra.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Chuẩn bị về lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ;

b) Chuẩn bị về phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, tổ chức, cơ sở và địa phương;

c) Phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp để tổ chức ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra;

d) Kinh phí bảo đảm cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ;

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

3. Trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này (phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở);

b) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này (phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

4. Phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ được bổ sung, chỉnh sửa kịp thời khi có thay đổi về tính chất, đặc điểm sự cố, tai nạn có thể xảy ra và các điều kiện liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

5 . Phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ được xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này được lưu hồ sơ và sao gửi cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ được xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này được quản lý tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Chế độ và trách nhiệm tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

a) Phương án cứu nạn, cứu hộ được xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này được tổ chức thực tập, diễn tập ít nhất hai năm một lần và đột xuất khi có yêu cầu;

b) Phương án cứu nạn, cứu hộ được xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này được tổ chức thực tập, diễn tập ít nhất mỗi năm một lần và đột xuất khi có yêu cầu;

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý;

d) Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

7. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ.

8. Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở;

b) Đối với phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các lực lượng Công an khác thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các lực lượng Công an khác, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các lực lượng Công an khác, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc cấp tỉnh quản lý thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền phê duyệt;

- Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 10. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ

1. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị thường trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ.

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị thường trực cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ.

3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, dân phòng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Điều 11. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ cứu người bị nạn; kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ và các kỹ năng cần thiết khác.

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng được bồi dưỡng, huấn luyện về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cần thiết về cứu nạn, cứu hộ.

Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kiến thức cần thiết về cứu nạn, cứu hộ.

2. Trách nhiệm tổ chức và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

a) Việc đào tạo công tác cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Trường Đại học Phòng cháy và chữa cháy và các cơ sở giáo dục, đào tạo có đủ điều kiện đảm nhiệm;

b) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy và chữa cháy cơ sở và lực lượng khác khi được đề nghị;

c) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc quyền quản lý, lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng khác khi được đề nghị;

d) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kiến thức cần thiết về cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng và cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn;

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

3. Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

a) Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định;

b) Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác:

- Thời gian huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần đầu từ 32 giờ đến 48 giờ;

- Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tối thiểu là 16 giờ;

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp chứng nhận huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 32 giờ.

4. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ do cơ quan, tổ chức, cơ sở tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị;

- Danh sách trích ngang lý lịch; giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

b) Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, hồ sơ gồm:

- Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

6. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

a) Người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được cấp chứng nhận;

b) Trường hợp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin đổi, cấp lại.

7. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải được huấn luyện lại để được cấp Giấy chứng nhận mới, trừ trường hợp đã được bồi dưỡng bổ sung hàng năm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

8. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể chương trình, nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Điều 12. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm định kỳ hoặc đột xuất tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn khác và các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ.

2. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo Nghị định này có trách nhiệm định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn khác và các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Việc kiểm tra quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được lập thành biên bản và lưu hồ sơ; trường hợp qua kiểm tra phát hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót thì phải xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu có biện pháp, kế hoạch, thời hạn và cam kết khắc phục.

4. Cơ quan, tổ chức, cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 13. Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Ngay khi sự cố, tai nạn xảy ra thì cá nhân, hộ gia đình, cơ sở, cơ quan, tổ chức, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành có trách nhiệm tự tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đồng thời báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biết về diễn biến sự cố, tai nạn. Nếu sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng của mình thì yêu cầu cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến xử lý.

2. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện cứu nạn, cứu hộ khi sự cố, tai nạn vượt quá khả năng của các lực lượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi sự cố, tai nạn vượt quá khả năng cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm điều phối thực hiện cứu nạn, cứu hộ.

Điều 14. Chế độ thông tin, tiếp nhận và xử lý tin báo về cứu nạn, cứu hộ

1. Thông tin về sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời cho các lực lượng quy định tại Điều 23 Nghị định này hoặc cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo số điện thoại 114 hoặc chính quyền địa phương, Công an nơi gần nhất.

2. Khi tiếp nhận tin báo sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ thì cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 1. Điều này xử lý thông tin để tổ chức cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và ghi sổ nhận tin báo sự cố, tai nạn.

Điều 15. Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ

1. Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân tham gia cứu nạn, cứu hộ, trừ người, phương tiện, tài sản của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình;

b) Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc quyền, lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành trong phạm vi địa bàn quản lý của mình và người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi xét thấy cần thiết;

c) Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi xét thấy cần thiết.

2. Khi được huy động người, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ thì cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân phải chấp hành ngay.

3. Yêu cầu huy động người, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ được thực hiện bằng lời nói hoặc văn bản. Trường hợp huy động bằng lời nói thì ngay sau khi tình huống cấp bách chấm dứt, cơ quan của người đã huy động người, phương tiện, tài sản đó phải có văn bản về việc huy động gửi đến cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân được huy động.

4. Phương tiện, tài sản được huy động để cứu nạn, cứu hộ phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc cứu nạn, cứu hộ; trường hợp bị mất, hư hỏng thì được bồi thường theo quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.

Điều 16. Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

1. Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ phải là người có chức vụ cao nhất từ cấp chỉ huy đội trở lên hoặc là người được người có chức vụ cao nhất của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại nơi xảy ra sự cố, tai nạn ủy quyền.

2. Trong trường hợp sự cố, tai nạn xảy ra mà cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đến kịp thì người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ được quy định như sau:

a) Khi sự cố, tai nạn xảy ra ở cơ quan, tổ chức, cơ sở nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở đó là người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vắng mặt thì người chỉ huy là Đội trưởng Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ;

b) Khi sự cố, tai nạn xảy ra ở địa bàn cấp xã thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; trường hợp người này vắng mặt thì Đội trưởng Đội dân phòng hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ;

c) Đội trưởng Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành chịu trách nhiệm chỉ huy việc cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn thuộc phạm vi quản lý của mình;

d) Người đứng đầu đơn vị cứu nạn, cứu hộ chuyên trách chịu trách nhiệm chỉ huy việc cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn trong phạm vi quản lý của mình.

3. Khi đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại nơi xảy ra sự cố, tai nạn thì người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ quy định tại khoản 2 Điều này bàn giao quyền chỉ huy cứu nạn, cứu hộ cho người chỉ huy của đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Tổ chức và chỉ huy lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

2. Thành lập Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ khi xét thấy cần thiết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy.

3. Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản theo thẩm quyền; quyết định và tổ chức thực hiện phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật, di chuyển phương tiện, tài sản; quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp, hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình, diễn biến, kết quả cứu nạn, cứu hộ.

5. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

6. Quyết định kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

7. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác cứu nạn, cứu hộ; cung cấp thông tin về sự cố, tai nạn và hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Điều 18. Trách nhiệm phối hợp trong cứu nạn, cứu hộ

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đề xuất các biện pháp, giải pháp cứu nạn, cứu hộ kịp thời và có hiệu quả; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy điều hành trong quá trình cứu nạn, cứu hộ.

Điều 19. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người, phương tiện được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ

1. Phương tiện giao thông của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được phát tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật. Người và phương tiện tham gia giao thông khi thấy tín hiệu ưu tiên của phương tiện đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ phải nhanh chóng nhường đường.

2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ quan, tổ chức và cá nhân được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được hưởng quyền ưu tiên trong khu vực cứu nạn, cứu hộ; được ưu tiên qua cầu, phà và được miễn phí lưu thông trên đường.

3. Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ được lưu thông nhanh nhất.

Điều 20. Cờ hiệu, biển hiệu và băng sử dụng trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Cờ hiệu cứu nạn, cứu hộ, cờ hiệu Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

2. Băng chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

3. Biển báo, dải băng phân ranh giới khu vực cứu nạn, cứu hộ.

4. Biển báo khu vực cứu nạn, cứu hộ.

Điều 21. Tình thế cấp thiết được sử dụng quyền quyết định phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật và di chuyển tài sản khi cứu nạn, cứu hộ

Khi cần mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ hoặc cần ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ mà không còn cách nào khác thì được phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật và di chuyển tài sản.

Điều 22. Cứu nạn, cứu hộ trong trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan này

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam được vào trụ sở của các cơ quan sau đây để cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu hoặc có sự đồng ý của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của các cơ quan này:

a) Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao;

b) Trụ sở của cơ quan lãnh sự của những nước ký kết với Việt Nam hiệp định lãnh sự, trong đó có quy định nhà chức trách nước sở tại chỉ được vào trụ sở cơ quan lãnh sự khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan lãnh sự, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước cử lãnh sự hoặc người được một trong hai người trên ủy nhiệm;

c) Trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc;

d) Trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc mà trong điều ước quốc tế giữa Việt Nam và tổ chức này có quy định nhà chức trách nước sở tại chỉ được vào trụ sở của tổ chức khi có sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức đó hoặc người được ủy nhiệm.

2. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam được vào trụ sở cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế không quy định tại khoản 1 Điều này để cứu nạn, cứu hộ mà không cần có yêu cầu hoặc có sự đồng ý của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan đó theo quy định.

3. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam được vào nhà ở của những người sau đây để cứu nạn, cứu hộ khi được yêu cầu hoặc có sự đồng ý của những người đó:

a) Nhà ở của viên chức ngoại giao, thành viên gia đình của viên chức ngoại giao không phải là công dân Việt Nam; nhân viên hành chính, kỹ thuật và thành viên gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không phải là người thường trú tại Việt Nam;

b) Nhà ở của viên chức lãnh sự không phải là công dân Việt Nam hoặc không phải là người thường trú tại Việt Nam; nếu trong Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và nước cử lãnh sự có quy định nhà chức trách nước sở tại chỉ được vào nhà ở của viên chức lãnh sự khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan lãnh sự, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước cử lãnh sự hoặc người được một trong hai người trên ủy nhiệm.

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam được vào nhà ở của các thành viên cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều này để cứu nạn, cứu hộ mà không cần có yêu cầu hoặc có sự đồng ý của các thành viên đó.

5. Bộ Ngoại giao thông báo cho Bộ Công an về các đối tượng được quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này.

Chương IV

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 23. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy làm công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

4. Lực lượng dân phòng,

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Ở cấp trung ương:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền;

b) Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

c) Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ;

d) Chỉ đạo, chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ đối với trường hợp cần huy động người, phương tiện của lực lượng phòng cháy và chữa cháy nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia;

đ) Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ; lập và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ;

e) Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, tổ chức lực lượng, thực hiện chế độ chính sách về cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Công an các cấp;

g) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện hợp tác quốc tế về cứu nạn, cứu hộ;

i) Thực hiện công tác thống kê về sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

k) Sơ kết, tổng kết, tổ chức nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

2. Ở cấp tỉnh:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền;

b) Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

c) Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy thuộc quyền thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ;

d) Chỉ đạo, chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ đối với trường hợp cần huy động người, phương tiện của lực lượng phòng cháy và chữa cháy nhiêu huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia (gọi chung là cấp huyện);

đ) Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về các sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn và ngoài địa bàn khi được huy động;

e) Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn;

g) Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, tổ chức lực lượng, thực hiện chế độ chính sách về cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc quyền; hướng dẫn về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ về phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý và Công an cấp huyện; lập và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ;

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện công tác thống kê về sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

k) Sơ kết, tổng kết, tổ chức nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác cứu nạn, cứu hộ;

l) Thực hiện hỗ trợ quốc tế về cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

3. Ở cấp huyện:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền;

b) Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

c) Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy thuộc quyền thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ;

d) Chỉ đạo, chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ đối với trường hợp cần huy động người, phương tiện của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cấp xã;

đ) Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về các sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn và ngoài địa bàn khi được huy động;

e) Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn;

g) Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, tổ chức lực lượng, thực hiện chế độ chính sách về cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ về phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý và Công an cấp xã; lập và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ;

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện công tác thống kê về sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ;

k) Sơ kết, tổng kết về công tác cứu nạn, cứu hộ.

Điều 25. Bố trí lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Tại Bộ Công an:

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ;

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Trung tâm ứng phó về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Trung tâm huấn luyện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tại Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh

a) Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an cấp tỉnh:

- Đội, Tổ Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ;

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh:

- Đội, Tổ Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ;

- Phòng Cứu nạn, cứu hộ;

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.

Điều 26. Lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ theo Nghị định này.

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy và chữa cháy cơ sở

1. Giúp người đứng đầu cơ sở thực hiện quản lý về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

3. Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra thuộc phạm vi quản lý và khi được huy động.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

5. Bồi dưỡng, huấn luyện, đề xuất chế độ chính sách về cứu nạn, cứu hộ; lập và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ.

6. Thực hiện công tác thống kê về sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ.

7. Sơ kết, tổng kết về công tác cứu nạn, cứu hộ.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cứu nạn, cứu hộ, lập và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

3. Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn và khi được huy động.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

Chương V

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 29. Trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Trang bị phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ:

a) Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ và trang phục chuyên dùng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ;

b) Phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, cơ sở do cơ quan, tổ chức, cơ sở trang bị phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh và yêu cầu của công tác cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, tổ chức, cơ sở;

c) Phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng do Ủy ban nhân dân cấp xã trang bị phù hợp với tính chất, đặc điểm về địa lý, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và yêu cầu của công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý.

2. Phương tiện chuyên dùng và phương tiện khác phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy phải được quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

3. Phương tiện chuyên dùng cho công tác cứu nạn, cứu hộ được nghiên cứu, sản xuất trong nước hay nhập khẩu phải bảo đảm chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và điều kiện của Việt Nam.

Điều 30. Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bao gồm đất đai, trụ sở, công trình; phương tiện, thiết bị, trang phục cứu nạn, cứu hộ, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ, quyền ưu tiên và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm bảo đảm cơ sở, vật chất và các phương tiện, thiết bị phù hợp phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, tổ chức, cơ sở do mình quản lý.

Điều 31. Chế độ, chính sách đối với người tham gia cứu nạn, cứu hộ và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Người được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thì được hưởng các chế độ, chính sách như khi tham gia chữa cháy quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Điều 32. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân Công an thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân Công an thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngoài việc được hưởng chế độ, chính sách theo quy định đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân còn được hưởng các chế độ định lượng ăn cao, bồi dưỡng khi tập luyện, khi cứu nạn, cứu hộ; được hưởng các chế độ, chính sách như đối với người làm các ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực cứu nạn, cứu hộ

1. Mức hưởng

Người trực cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ trực ban đêm (bắt đầu từ 22 giờ) theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Số lượng người trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

3. Chi phí cho trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an.

Chi phí cho trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được tính vào kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ sở.

Điều 34. Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ

1. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo mức hưởng quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP. Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.

2. Người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, được thanh toán phụ cấp đi đường và tiền tàu xe, khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực, được hưởng theo chế độ hiện hành.

Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

3. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được huy động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 35. Chế độ, chính sách đối với những người tham gia cứu nạn, cứu hộ bị ốm đau, tai nạn và chết

1. Người tham gia cứu nạn, cứu hộ bị ốm đau, tai nạn trong các trường hợp sau đây thì được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động (từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú):

a) Bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc kể cả trong và ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ khi có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

c) Không giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp do tự hủy hoại sức khỏe, do sử dụng chất kích thích hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy.

2. Chế độ, chính sách đối với người bị ốm đau, tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP .

3. Kinh phí chi trả các chế độ khi bị ốm đau, tai nạn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

4. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế, tiền khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ.

Điều 36. Chế độ, chính sách đối với người bị thương, hy sinh

Người tham gia cứu nạn, cứu hộ khi làm nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Nguồn tài chính bảo đảm cho công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Nguồn tài chính bảo đảm cho công tác cứu nạn, cứu hộ bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Nguồn thu từ các hợp đồng hoặc thỏa thuận cứu hộ với tổ chức, cá nhân có tài sản, phương tiện cần cứu hộ theo quy định của pháp luật;

c) Các khoản đền bù của cơ quan bảo hiểm; các khoản chi trả của tổ chức, cá nhân và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản tài trợ, hỗ trợ, viện trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tự nguyện đóng góp nhân lực, kinh phí, phương tiện, tài sản cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

3. Việc quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 38. Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi mua sắm phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ;

b) Chi sự nghiệp gồm: Chi cho hoạt động và duy trì hoạt động thường xuyên của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ; chi cho đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng cứu nạn, cứu hộ; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ; chi hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ mà bị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ.

2. Cơ quan, tổ chức không thụ hưởng ngân sách nhà nước; hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ.

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên phạm vi toàn quốc.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy vả các lực lượng trong Công an nhân dân; tổ chức đào tạo và tuyển dụng cán bộ chuyên môn về cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

4. Chủ trì tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị, trang phục và tổ chức thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

5. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cứu nạn, cứu hộ.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đầu tư trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quy định cụ thể danh mục, tiêu chuẩn, định mức phương tiện, thiết bị, trang phục cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; quy định mẫu trang phục cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, quy cách cờ hiệu, biển hiệu và băng sử dụng trong cứu nạn, cứu hộ.

7. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

8. Tổ chức hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

9. Đề xuất và trình Chính phủ việc tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế về hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; thực hiện các hoạt động quốc tế liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

10. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; tập hợp tình hình báo cáo Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

11. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố, tai nạn, các điều kiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

12. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ do Chính phủ giao.

Điều 41. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ.

2. Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của bộ, ngành, đơn vị mình.

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi phụ trách.

4. Chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ của bộ, ngành mình.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cứu nạn, cứu hộ và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ tại địa phương; xử lý các hành vi vi phạm về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đầu tư kinh phí trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ và duy trì hoạt động của lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

3. Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại địa phương và đơn vị mình.

4. Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn phụ trách.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Biểu mẫu về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Ban hành kèm theo Nghị định này các biểu mẫu dưới đây:

a) Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 01);

b) Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 02);

c) Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 03);

d) Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở (Mẫu số 04);

đ) Phương án cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 05);

2. Giao Bộ Công an tổ chức in ấn, phát hành Mẫu số 02.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở bảo đảm kinh phí, tổ chức in ấn, cấp phát, quản lý, hướng dẫn sử dụng các biểu Mẫu số 01, 03, 04, 05 quy định tại khoản 1 Điều này cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

3. Thay cụm từ “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” bằng cụm từ “Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2017; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy tiếp tục có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn theo quy định.

Điều 45. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b). PC 205

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mẫu số 02

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Mẫu số 03

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Mẫu số 04

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở

Mẫu số 05

Phương án cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Huấn luyện lần đầu: □ Cấp lại: □)

Kính gửi: …………………(1)…………………………….

Tên tôi là: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………….. Ngày cấp:...................................

Nơi cấp: ...............................................................................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................................................

Nơi làm việc/thường trú: .....................................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ (2) ......................................................

............................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

(2) Ghi nội dung đăng ký tham dự huấn luyện nghiệp vụ về: Phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.

Mẫu số 02

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Mặt trước:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Số: ……………….

Mặt sau:

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….(2).........

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà: ………………………………………….. Năm sinh: ………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………………………. Ngày cấp: …………………………….

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………………

Đã được huấn luyện nghiệp vụ:(3)…………………………………………………………………….

Thời gian: Từ ngày……../…..../………………. đến ngày……..../…...../……………………………

....(4), ngày …. tháng,..năm....
………...(5)....................
(Chữ ký, dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước.

Ghi chú: Chứng nhận huấn luyện có kích thước 90 x 65 mm: Mặt trước có khung viền kép màu vàng, độ đậm 2pt, nền giấy màu đỏ; mặt sau có khung viền đơn màu xanh, nền giấy màu trắng, ở giữa có hoa văn trống đồng.

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; (2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận); (3) Nội dung được huấn luyện; (4) Địa danh; (5) Chức vụ, tên của người ký.

Mẫu số 03

……(1)……
…….(2)……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA

VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(3)……………………………………….

Hồi…… giờ …… ngày ……. tháng ……. năm ........ , tại …………………………….

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ………………………………

- Ông/bà: …………………………………………………….. Chức vụ: ..................................

- Ông/bà: …………………………………………………….. Chức vụ: ..................................

- ..........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm tra đối với ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đại diện ...............................................................................................................................

- Ông/bà: …………………………………………………….. Chức vụ: ..................................

- Ông/bà: …………………………………………………….. Chức vụ: ..................................

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4) .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Biên bản được lập xong hồi .... giờ….. ngày ... tháng …… năm …….., gồm trang…… được lập thành ... bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(5)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(5)

Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; (2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra; (3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì; (4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận; (5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CƠ SỞ
(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở:(1) .......................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................................

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: ...................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

….., tháng ... năm ....

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ(2)

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ

I. Vị trí địa lý:(3)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(4)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ:(5)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ:(6)

1. Tổ chức lực lượng:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở:(7)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN

I. Phương án xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ phức tạp nhất

1. Giả định tình huống sự cố, tai nạn:(8)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ:(9)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất:(10)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ:(11)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. Phương án xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc trưng:(12)

1. Tình huống 1:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tình huống 2:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tình huống ...:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

C. BỔ SUNG, CHỈNH SỬA PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(13)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh sửa

Người xây dựng phương án ký

Người phê duyệt phương án ký

1

2

3

4

5

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(14)

Ngày, tháng, năm

Nội dung, hình thức học, thực tập

Tình huống sự cố, tai nạn

Lực lượng, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá kết quả

……., ngày ….. tháng…...năm…….
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(15)..........................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày ….. tháng…...năm…….
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(16)..........................
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

Chú ý: Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

1. Tên của cơ sở: Ghi tên của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.

2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và hướng các lối thoát nạn (có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4).

Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình.

3. Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện... bao nhiêu km; các công trình, đường phố.... tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

4. Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc lưu thông, khoảng cách đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.

5. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan, số người thường xuyên có mặt...; dự báo, đánh giá các nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người, phương tiện, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.

6. Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ số đội viên cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.

7. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

8. Giả định tình huống sự cố, tai nạn: Giả định tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra làm thiệt hại về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc cứu nạn, cứu hộ cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn, nguyên nhân; tình trạng sau khi xảy ra; dự kiến diễn biến tiếp theo và những ảnh hưởng tác động tới việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ như: Tình trạng công trình, nhà, cấu kiện xây dựng, hệ thống đường hầm...; dự kiến số lượng và định vị trí người bị nạn.

9. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo tin, cắt điện, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di chuyển phương tiện, tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ cứu nạn, cứu hộ khác.

10. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất: Vẽ mặt bằng tổng thể khu vực xảy ra sự cố, tai nạn (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông bên trong và bên ngoài (nếu có); kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy... các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.

11. Nhiệm vụ của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt để cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại chỗ cần thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về sự cố, tai nạn, công tác cứu nạn, cứu hộ đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến sự cố, tai nạn, nhiệm vụ tiếp tục tham gia cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

12. Phương án xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc trưng: Giả định tình huống sự cố, tai nạn xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn khác nhau và việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3...”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động cứu nạn, cứu hộ (cách ghi tương tự như tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất và có sơ đồ cứu nạn, cứu hộ kèm theo).

13. Bổ sung, chỉnh sửa phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.

14. Theo dõi học và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống sự cố, tai nạn trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án cứu nạn, cứu hộ này.

15. Chức danh người phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ.

16. Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………………………………… (*)

……………………………………….(**)

(1)

Cấp phê duyệt phương án: (2)

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỦA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Tên cơ sở:(3) ........................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: ....................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................

Đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn:

.............................................................................................................................................

...., tháng ... năm ....

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ

I. Vị trí địa lý:(4)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(5)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ:(6)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ:(7)

1. Tổ chức lực lượng:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở:(8)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN PHỨC TẠP NHẤT CÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA

I. Giả định tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất:(9)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. Chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ:(10)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Tính toán lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ:(11)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Lực lượng, phương tiện dự kiến huy động:(12)

TT

Đơn vị được huy động

Điện thoại

Số người được huy động

Số lượng, chủng loại phương tiện được huy động

Ghi chú

V. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ:

1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ:(13)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:(14)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Nhiệm vụ của các lực lượng khác:(15)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VI. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất:(16)

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐẶC TRƯNG KHÁC:(17)

1. Tình huống 1:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tình huống 2:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tình huống ...:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

D. BỔ SUNG, CHỈNH SỬA PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(18)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh sửa

Người xây dựng phương án ký

Người phê duyệt phương án ký

1

2

3

4

5

E. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(19)

Ngày, tháng, năm

Nội dung, hình thức học, thực tập

Tình huống sự cố, tai nạn

Lực lượng, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá kết quả

……., ngày ….. tháng…...năm…….
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(20)..........................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày ….. tháng…...năm…….
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(21)..........................
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

Chú ý: Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

(*) - Ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên của cơ quan xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.

(**) - Ghi tên cơ quan xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.

1. Độ mật: Đóng dấu “Mật”, “Tối mật” theo quy định. Đối với phương án thuộc độ “Mật”, “Tối mật” phải trích lược nội dung trong phương án khi phổ biến nhiệm vụ cho các lực lượng khác và khi tổ chức thực tập tình huống để bảo mật theo quy định.

2. Cấp phê duyệt phương án: Ghi “UB” đối với phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; “C” do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt; do Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh phê duyệt; “P” do Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt; các trường hợp còn lại ghi trực tiếp cấp phê duyệt.

3. Ghi tên của cơ sở theo văn bản giao dịch hành chính.

4. Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện... bao nhiêu km; các công trình, đường phố.... tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

5. Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc lưu thông, khoảng cách đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.

6. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan, số người thường xuyên có mặt...; dự báo, đánh giá các nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người, phương tiện, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.

7. Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ số đội viên cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.

8. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

9. Giả định tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất: Giả định tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra làm thiệt hại về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc cứu nạn, cứu hộ mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn, nguyên nhân; tình trạng sau khi xảy ra; dự kiến diễn biến tiếp theo và những ảnh hưởng tác động tới việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ như: Tình trạng công trình, nhà, cấu kiện xây dựng, hệ thống đường hầm...; dự kiến số lượng và định vị trí người bị nạn.

10. Chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ: Căn cứ vào quy mô, tính chất của sự cố, tai nạn (giả định) và khả năng huy động lực lượng, phương tiện đề ra chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp, biện pháp cứu nạn, cứu hộ phù hợp.

11. Tính toán lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: Trên cơ sở quy mô, tính chất của sự cố, tai nạn, chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ để tính toán, dự kiến số lượng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ cần thiết để cứu nạn, cứu hộ và tổ chức các hoạt động trinh sát, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu phương tiện, tài sản.

12. Lực lượng, phương tiện dự kiến huy động: Căn cứ vào kết quả tính toán, dự kiến ở (11) để ghi vào bảng lực lượng, phương tiện dự kiến huy động. Chú ý ghi đầy đủ số lượng phương tiện cơ giới, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ bản, thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị thông tin liên lạc và các phương tiện, thiết bị cần thiết khác.

13. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ: Ghi tóm tắt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ sẽ phân công cho người chỉ huy và lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, cho nhân viên chuyên môn về kỹ thuật hoặc người nắm rõ đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai hoạt động cứu nạn, cứu hộ, ở khu vực nguy hiểm, nhiệm vụ thông tin liên lạc, phối hợp với các lực lượng được huy động đến cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm một số yêu cầu cần thiết phục vụ hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

14. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ nhiệm vụ của cán bộ trực chỉ huy trong việc nhận và xử lý tin báo cứu nạn, cứu hộ, tổ chức điều động, huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường sự cố, tai nạn, chỉ huy và tổ chức chỉ huy cứu nạn, cứu hộ (thành lập Ban chỉ huy, Ban tham mưu - số lượng thành viên, nhiệm vụ của các thành viên...), trinh sát nắm tình hình, tham mưu chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ, bố trí lực lượng, phương tiện theo các tổ, nhóm (hay khu vực), đồng thời có phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các hoạt động hướng dẫn thoát nạn, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu phương tiện, tài sản và triển khai thực hiện các biện pháp chiến thuật cứu nạn, cứu hộ theo từng giai đoạn.

15. Nhiệm vụ của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ cơ bản sẽ phân công cho các lực lượng được huy động tham gia trực tiếp cứu nạn, cứu hộ và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến cứu nạn, cứu hộ theo quy trình tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

16. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất: Vẽ mặt bằng tổng thể khu vực xảy ra sự cố, tai nạn (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông bên trong và bên ngoài (nếu có); kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy... các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.

17. Phương án xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc trưng: Giả định tình huống sự cố, tai nạn xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn khác nhau và việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3...”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của các lực lượng được huy động cứu nạn, cứu hộ (cách ghi tương tự như tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất và có sơ đồ cứu nạn, cứu hộ kèm theo).

18. Bổ sung, chỉnh sửa phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.

19. Theo dõi học và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống sự cố, tai nạn trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án cứu nạn, cứu hộ này.

20. Chức danh người phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ,

21. Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 83/2017/ND-CP

Hanoi, July 18, 2017

 

DECREE

REGULATION ON RESCUE OPERATIONS BY FIRE DEPARMENTS

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Fire safety and firefighting dated June 29, 2001; the Law on amendments to the Law on Fire safety and firefighting dated November 22, 2013;

Pursuant to the Law on Compulsory Purchase and Requisition of Property dated June 03, 2008;

Pursuant to the Law on the People’s Public Security Forces dated November 27, 2014;

Pursuant to the Official Dispatch No. 97/UBTVQH14-QPAN dated April 03, 2017 of the Standing Committee of National Assembly on promulgating the Decree on rescue operations by fire departments;

At the request of the Minister of Public Security;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree regulates the arrangement of forces and the rescue operations by fire departments; principles, relationship of cooperation and assurance of requirements and responsibilities of relevant organizations and individuals.

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to agencies, organizations, households and individuals currently operating or residing in the Vietnam territory; in case treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party otherwise provide, such treaties shall prevail.

Article 3. Definitions

In this Decree, these terms are construed as follows:

1. Rescue” refers to an act of saving victims, vehicles and properties from any danger caused by emergencies or emergency situations, including: Detect, locate, open ways to access to the victims, vehicles and properties in danger, arrange vehicles, tools and rescue forces; identify, prevent and eliminate factors threatening the safety of vehicles, properties, lives and health of the victims and the relief and rescue forces; remove the victims, vehicles and properties from a dangerous location and other measures to bring the victims, vehicles and properties to a safe location

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. “Emergency prevention” refers to activities that eliminate causes and conditions that lead to emergencies or emergency situations, including: Propagate, disseminate and educate law and skills to prevent and escape; evaluate, appraise and inspect the requirements for ensuring the safety of people, vehicles, equipment and properties of houses, works, vehicles and equipment; monitor, supervise, test, inspect and handle violations related to assurance of safety, prevent and respond to emergencies; establish schemes, plans and organize rescue drills; provide training and professional training on rescue.

5. “Establishment” refers to any factory, plants, working office, hospital, school, theater, hotel, market, shopping mall, garrison and other construction works.

Article 4. Rescue principle

1. Take priority in rescue of people; carry out measures to ensure the safety of lives, health, vehicles, properties of victims and the rescue force.

2. Ensure that the command and execution of rescue operations is performed in a quick, timely, effective and consistent manner.

3. Mobile local forces and equipment to participate in the rescue while the professional forces play an essential role.

Article 5. Scope of operation of rescue by fire departments

1. The fire department shall perform rescue operations on the following emergencies and emergency situations:

a) Conflagration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Collapse of houses, construction works, equipment, machines and trees;

d) Land slide;

dd) People entrapped in houses; construction works; on a high place, in the depth; in equipment; caves, tunnels; underground construction works;

e) Traffic emergency situations and emergencies on roads, railways and inland waterways if requested;

g) Drowning in rivers, streams, waterfalls, lakes, ponds, wells, water holes, beaches;

h) Emergency situations and emergencies at tourist areas and recreation parks;

i) Other emergency situations and emergencies according to law provisions.

2. The emergency situations and emergencies specified in Clause 1 this Article are emergency situations and emergencies that are not as serious as specified in Point d Clause 3 Article 6 of the Government's Decree No. 30/2017/ND-CP dated March 31, 2017 on the regulation on response to emergency, acts of god and search and rescue (hereinafter referred to as Decree No. 30/2017/ND-CP); rescue in the field of railway and road traffic shall comply with the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Ministry of Transport; rescue on inland waterways, inland waterway ports, port waters and ports shall comply with the regulations of the Prime Minister.

Article 6. Prohibited acts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Obstructing or resisting the prevention and operation of rescue.

3. Deliberately reporting fake emergency or emergency situation.

4. Destroying, deliberately damaging, illegally changing or moving vehicle, equipment and signs serving rescue and recovery.

5. Taking advantage of the rescue operations to infringe upon the interests of the State, legitimate rights and interests of agencies, organizations, establishments, households and individuals.

Chapter II

PREVENTION OF EMERGENCIES, EMERGENCY SITUATIONS AND PREPARATION OF RESCUE

Article 7. Propagate, disseminate and educate on knowledge about rescue

1. Information and communication agencies shall propagate and provide law and knowledge on rescue to all people.

2. Heads of agencies, organizations, establishments and households shall propagate, educate and provide law and knowledge on rescue suitable to each management subject.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Fire and Rescue Police Agency shall propagate and provide knowledge on rescue operations, form the “all people participating in rescue operations” movement; the internal response team and professional firefighters shall organize propagation and provide knowledge on rescue for officials, public employees, employees and laborers of the establishments; the patrol force shall organize propagation and provide knowledge on rescue, mobilize people to participate in local rescue operations.

Article 8. Emergency prevention applied to houses, construction works, sites, vehicles and equipment

1. Methods of emergency prevention include:

a) Houses, construction works, vehicles and equipment shall be applied methods of emergency prevention when being established, used or repaired in accordance with standards and regulations on construction, traffic, fire prevention and fighting and other relevant law provisions.

b) Locations at risk of drowning, slips, trips and falls shall be installed warning signs, forbidden signs or methods of safety assurance.

c) Locations that have hazardous air pollutants or their residue shall be installed warning signs or forbidden signs.

d) Operations in areas or sites at risk of land slide shall have warning signs, forbidden signs or methods of safety assurance.

dd) Places containing toxic chemicals shall be arranged and executed methods of safety assurance, prevention of fire, explosion and leakage in accordance with professional standards and regulations.

e) Auto used for transport business shall be equipped tools and equipments for initial rescue, shall comply with the regulations on traffic rules and safety in accordance with law provisions when joining in traffic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Other construction works, vehicles and equipment shall be equipped vehicles, equipment and tools for rescue, arrange exits and methods of safety in accordance with the requirements for operation of such construction works, vehicles and equipment.

2. Heads of the establishments, owners of vehicles and People’s Committees of commune, ward or district-level town shall, within the ambit of their tasks and powers, implement the methods specified in Clause 1 this Article.

Article 9. Recue drills by fire departments

1. The rescue plans must ensure the following basic requirements and contents:

a) Specify the nature and characteristics of danger when emergencies, emergency situations occur and requirements related to rescue operations;

b) Construct the worst-case scenario and some typical scenarios of emergency situations, emergencies and their development rates;

c) Formulate a plan for mobilizing forces, vehicles, cooperation, technical measures, rescue tactics and rescue tasks suitable for each stage of the emergency situation or emergency.

2. Formulation of rescue plans

Rescue plan shall include the following basic contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prepare vehicles and equipment for rescue in accordance with the characteristics of agencies, organizations, establishments and localities;

c) Assign tasks and cooperating mechanism to cope with emergencies and emergency situations likely to occur;

d) Funding for rescue operations;

dd) Inspect and urge the organization of implementation.

3. Responsibilities for formulating rescue plans

a) Chairperson of People’s Committees of communes, heads of establishments shall organize and monitor the formulation of rescue plans under their management in cases specified in Clause 1 Article 13 hereof (initial rescue plans);

b) The Fire and Rescue Police Agency shall organize and monitor the formulation of rescue plans in cases specified in Clause 2 Article 13 hereof (rescue plans of the Fire and Rescue Police Agency).

4. The plans for rescue shall be supplemented and amended in a timely manner when there are changes in the characteristics and nature of the emergency situations, emergencies likely to occur and the requirements related to rescue operations.

5 . The plans for rescue formulated in accordance with Point a Clause 3 this Article shall be stored and made a copy to send to the Fire and Rescue Police Agency; the plans for rescue formulated in accordance with Point b Clause 3 this Article shall be managed at the Fire and Rescue Police Agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The rescue plan formulated in accordance with Point a Clause 3 this Article shall be practiced at least once every two years and irregular rescue drills shall be conducted on request;

b) The rescue plan formulated in accordance with Point b Clause 3 this Article shall be practiced at least once per year and irregular rescue drills shall be conducted on request;

c) Heads of agencies, organizations, establishments, Chairpersons of the People’s Committees of communes shall organize the rescue drills under their management;

d) The Head of the Fire and Rescue Police Agency shall organize the rescue drills under his/her management.

7. The Fire and Rescue Police Agency shall provide instructions, inspect and urge the formulation and performance of rescue drills.

8. Authority to approve the plan for rescue

a) Heads of establishments and Chairpersons of the People’s Committees of communes shall approve the internal plan for rescue;

b) Regarding the plan for rescue of the Fire and Rescue Police agency:

- Head of Division of Fire safety and Rescue Police affiliated to the Public Security of provinces shall approve the plans for rescue using human forces, vehicles and equipment of the Fire and Rescue Police within their competence; in the event of mobilization of human forces, vehicles and equipment from other police forces, the rescue plans shall be granted approval by directors of the Public Security of provinces; in the event of mobilization of human forces, vehicles and equipment from organizations and agencies in the administrative division, the rescue plans shall be granted approval by Chairpersons of the People’s Committees of the same level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Directors of Divisions of Fire safety and Rescue Police of provinces shall approve the plans for rescue using human forces, vehicles and equipment of affiliated units of Fire safety and Rescue Polices; in the event of mobilization of human forces, vehicles and equipment from other police forces, from organizations and agencies in administrative divisions under provincial-level management, the rescue plans shall be granted approval by Chairpersons of the People’s Committees at the provinces or authorized persons;

- Directors of the Fire and Rescue Police Departments shall approve the plans for rescue using human forces, vehicles and equipment from fire departments, public security forces of central-affiliated cities and provinces.

Article 10. Preparation of human forces, vehicles and equipment for rescue operations

1. The Fire and Rescue Police agencies shall organize human forces, vehicles and equipment to be available for rescue around the clock.

2. The professional firefighters shall arrange human forces, vehicles and equipment to be available for rescue around the clock.

3. The internal response team and the patrol force shall prepare human forces, vehicles and equipment ready to participate in rescue operations when required.

Article 11. Education, training, retraining and instruction of knowledge about rescue

1. The Fire safety and Rescue Police force shall be provided training courses in law and professional skills on rescue, consulting skills, organization of rescue operations, consultancy on initial medical measures and first aid for victims; the use of vehicles, equipment and tools for rescue, other necessary skills.

The internal response team, professional firefighters and the patrol force shall be provided training courses in law and necessary professional skills on rescue operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibilities for organization and implementation of education, training, retraining and instruction of professional operation of rescue

a) The training of rescue operations for the fire departments shall be provided by the University of Fire Fighting & Prevention and eligible educational institutions;

b) The Fire and Rescue Police Department and the Ministry of Public Security shall provide training courses in professional operation of rescue to the Fire safety and Rescue Police force, rescue force in the entire People’s Public Security Force, the internal response team, professional firefighters and other forces upon request;

c) The Fire and Rescue Police Agencies at the provinces and the police forces at the provinces shall provide training courses in professional operation of rescue to the Fire safety and Rescue Police force under their management, the patrol force, the internal response team and other forces upon request;

d) People’s Committees of commune, ward or district-level town (hereinafter referred o as commune) shall instruct survival skills and necessary knowledge about rescue to the patrol force and the individuals and households living in the administrative division;

dd) Heads of agencies, organizations and establishments shall provide training courses in professional operation of rescue to the internal response teams and professional firefighters.

3. Duration of training and retraining of professional operation of rescue

a) The duration of training and retraining courses in professional operation of rescue applied to the Fire and Rescue Police force shall be regulated by the Minister of Public Security;

b) Duration of training and retraining of professional operation of rescue applied to other fire departments:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Duration of annual retraining courses in rescue is at least 16 hours;

- Duration of retraining for reissuance of the expired certificate of professional operation of rescue is at least 32 hours.

4. Expenses for the organization of the training courses shall be incurred by agencies, organizations and establishments organizing such courses in accordance with law provisions.

5. Application for the issuance of the certificate of professional operation of rescue

a) For agencies, organizations and establishments, the documents include:

- Written request;

- Resumes and health certificates approved by medical agencies at district-level or higher of participants in the training course.

b) For individuals who need to take part in the training and apply for the issuance of the certificate of professional operation of rescue, the documents include:

- Written request for the training of professional operation of rescue;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Health certificates approved my medical agencies at district-level or higher.

6. Procedures for issuance, replacement and re-issuance of the certificate of professional operation of rescue

a) The subjects completed the training courses in rescue with satisfactory results shall be issued the certificate;

b) In case the certificate of professional operation of rescue is damaged, it may be changed, if lost, it may be re-granted.

The time for issuance, replacement and re-issuance of the certificate of professional operation of rescue is 05 working days from the date on which the result is confirmed as satisfactory or a written request for re-issuance or replacement is received.

7. Certificate of professional operation of rescue issued by competent Fire and Rescue Police agencies are valid nationwide for a period of 05 years from the date of issuance. After this period, re-training is compulsory for re-issuance of certificate, except for subjects had taken annual re-training courses in accordance with Point b Clause 3 this Article.

8. Minister of Public Security shall specify the program and content of the training and retraining of professional operation of rescue.

Article 12. Inspection of requirements for ensuring the safety of rescue

1. Chairpersons of People’s Committees of communes, heads of agencies, organizations and establishments shall, within the ambit of their tasks and powers, conduct periodic or irregularly inspection on their conditions for ensuring safety on fire, explosion, emergencies, other emergency situations and their conditions, methods, measures and plans for rescue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The inspection specified in Clause 1 and 2 this Article shall be made into a record and stored; if any violation is found, it shall be handled according to law provisions with measures, plans, deadline and commitment to eliminate the violation.

4. Inspected agencies, organizations and establishments shall fulfill the requirements of the inspecting authority in accordance with Clause 3 this Article.

Chapter III

OPERATION OF RESCUE

Article 13. Assignment of operation of rescue

1. Immediately after the occurrence of the emergency situation or emergency, individuals, households, establishments, organizations, patrol forces, internal response teams and professional firefighters shall organize the operation of rescue themselves, at the same time report the developments of such emergency situation or emergency to the Fire and Rescue Police Agency. If the emergency situation or emergency is complex beyond their capacity, they shall request the Fire and Rescue Police Agency to handle it.

2. The Fire and Rescue Police Agency shall organize the operation of rescue if the emergency situation or emergency is beyond the capability of the subjects specified in Clause 1 this Article.

3. If the emergency situation or emergency is beyond the capability of the subjects specified in Clause 1 and 2 this Article, the Steering Committee for Search and Rescue shall coordinate the operation of rescue.

Article 14. Information, receiving and processing of information about rescue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Upon receiving the report on the emergency situation or emergency that needs rescue operations, the receiving agency specified in Clause 1 this Article shall process the information in order to organize the rescue operations according to Article 13 hereof and record it to the emergency situation and emergency register.

Article 15. Mobilization of human forces, vehicles and properties for rescue operations

1. The competence to mobilize human forces, vehicles and properties of agencies, organizations, establishments and individuals participating in the rescue operation, except for human forces, vehicles and properties of diplomatic missions, consular missions, representative agencies of international organizations and persons entitled to the diplomatic or consular privileges and immunities:

a) Chairpersons of the People’s Committee of communes may mobilize human forces, vehicles and properties of agencies in administrative divisions under their management;

b) Heads of the local Fire and Rescue Police Agencies shall mobilize human forces, vehicles and properties of the Fire and Rescue Police force under their management, the patrol forces, the internal response teams and professional Firefighters in administrative divisions under their management and the human forces, vehicles and properties of other organizations or individuals if necessary;

c) Directors of the Fire and Rescue Police Departments may mobilize the Fire and Rescue Police forces, the patrol forces, the internal response teams and professional Firefighters and the human forces, vehicles and properties of other organizations or individuals if necessary.

2. All mobilized human forces, vehicles and properties must participate in the rescue operation immediately.

3. The request for mobilization of human forces, vehicles and properties for rescue operations shall be verbal or in writing. If a verbal request for mobilization is made, immediately after the end of the emergency situation, the agency of the persons mobilized such human forces, vehicles and properties must send a written request for mobilization to the mobilized agency, organization, establishment and individual.

4. The vehicle and property mobilized for rescue operations must be returned immediately after the end of the rescue operation; lost or damaged vehicles and properties shall be compensated in accordance with the Law on Compulsory Purchase and Requisition of Property.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For the Fire and Rescue Police force, the leader of the rescue operation is the person holding the highest rank from the leader of the team or above or the person authorized by the person holding the highest rank of the Fire and Rescue Police Agency where the emergency situation or emergency takes place.

2. If the emergency situation or emergency occurs but the Fire and Rescue Police Agency has not arrived yet, the leader of the rescue operation is stipulated as follows:

a) If the emergency or emergency situation occurs at an agency, organization or establishment, its head shall be the leader of the rescue operation; in case of his/her absence, the leader shall be the commander of the internal response team or the person authorized as the leader;

b) If the emergency or emergency situation occurs in administrative divisions under Commune-level management, the Chairperson of the People’s Committee hereof shall be the leader of the rescue operation; in case of his/her absence, the leader shall be the head of the patrol force or the person authorized as the leader;

c) The leader of the professional firefighters shall direct the rescue operations applied to emergency situations and emergencies under his/her management;

d) The head of the full-time rescue agency shall direct the rescue operations applied to emergency situations and emergencies under his/her management.

3. When the Fire and Rescue Police unit arrives at the scene, the leader of the rescue operation as specified in Clause 2 this Article shall transfer the right to direct the rescue operation to the head of the Fire and Rescue Police unit.

Article 17. Tasks and powers of the leader of operation of rescue by fire department

1. Organize and direct the rescue forces and other forces to participate in the rescue operation at the scene.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Mobilize human forces, vehicles and properties within his/her competence; decide and organize the dismantlement of houses, construction works, obstacles and removal of vehicles and properties; decide and organize the implementation of measures and activities specified in Clause 1 and 2 Article 3 hereof.

4. Submit reports to the competent authority on the situation, development and result of the rescue operation.

5. Implement political education and organize the logistic and technical support for the rescue operation.

6. Decide to finish the operation of rescue.

7. Learn from experience of rescue; provide information on emergency situations, emergencies and rescue operations.

Article 18. Responsibility for cooperation in rescue operations

The forces participating in the rescue operation shall cooperate closely; suggest measures, methods of rescue timely and effectively; comply with the guidance and operating command during the rescue process.

Article 19. Privileges and assurance of privileges of human forces and vehicles mobilized in rescue operations

1. Traffic vehicles of the Fire and Rescue Police Agency may switch on sirens in accordance with law provisions. People and vehicles participating in traffic shall quickly give way to the vehicles performing rescue tasks whenever seeing them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The traffic police forces and other forces shall ensure that the forces and vehicles performing rescue operation travel as fast as possible when performing the tasks of maintaining traffic order.

Article 20. Flags, signs and bands used in the operation of rescue by fire departments

1. Flags used during the rescue operation, flags of the commanding committees of the rescue operation.

2. Band of the leader of the rescue operation.

3. Signs and tapes indicating the boundary of rescue zone.

4. Signs at the rescue zone.

Article 21. Emergencies in which the right to decide the dismantlement of houses, construction works, obstacles and removal of properties upon rescue operation may be exercised

The leader of the operation is entitled to dismantle houses, construction works and obstacles and remove properties when he/she needs to open way to approach the victim, assign human forces, vehicles or equipment for rescue, prevent or eliminate factors that may cause serious loss of lives or health of the victims or the rescue forces with no other better solutions.

Article 22. Rescue operations at headquarters of diplomatic missions, consular missions, representative agencies of international organizations and private houses of their members

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Headquarters of diplomatic missions;

b) Headquarters of consular missions of countries with which Vietnam sign consular agreements that allow the authorities of the host country to enter the headquarters of such consular missions upon approval of the heads of the consular missions, the heads of the diplomatic missions of such countries or the persons authorized by the heads;

c) Headquarters of representative agencies of UN System organizations; 

d) Headquarters of intergovernmental organizations that do not belong to the UN system if the international agreements between Vietnam and such organizations allow the authorities of the host country to enter the headquarters of such consular mission upon approval of the heads of the organizations or the authorized persons.

2. The Fire and Rescue Police force of Vietnam may enter the headquarters of the consular missions and representative agencies of international organizations not specified in Clause 1 this Article to perform rescue operations without request or approval of the heads or the authorized persons of the agencies according to regulations.

3. The Fire and Rescue Police force of Vietnam may enter the houses of the following persons to perform rescue operations upon request or approval of such persons:

a) Houses of foreign service officers that are not Vietnamese citizens and their families; technical and administrative employees that are not Vietnamese citizens or Vietnam’s residents and their families;

b) Houses of consular officers that are not Vietnamese citizens or Vietnam’s residents if the consular agreement between Vietnam and their countries allow the authorities of the host country to enter their houses upon the approval of the heads of the consular missions, the heads of the diplomatic missions of such countries or the persons authorized by the heads.

4. The Fire and Rescue Police force of Vietnam may enter the houses of the members of consular missions and representative agencies of international organizations not specified in Clause 3 this Article to perform rescue operations without request or approval of such members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

TASKS, POWERS AND ASSIGNMENT OF RESCUE FORCES

Article 23. Fire departments performing rescue operations

1. The Fire and Rescue Police force.

2. The professional firefighters.

3. The internal response team.

4. The patrol force.

Article 24. Tasks and powers on rescue of the Fire and Rescue Police force

1. At central level:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Advise and propose policies and laws on prevention of emergencies, emergency situations and the rescue operation;

c) Direct the fire department in implementing measures and methods on prevention and organization of rescue;

d) Direct and monitor the rescue operations in cases that need to mobilize human forces, vehicles and equipment from fire departments of central-affiliated cities and provinces;

dd) Guide the propagation and provision of laws, knowledge, measures and skills on rescue; form the “all people participating in rescue operations” movement; establish and organize rescue drills;

e) Organize training, re-training, organization of forces and implementation of regulations and standards of rescue for the Fire and Rescue Police force; provide guidance on laws and professional skills on rescue to fire departments and polices at all levels;

g) Test, inspect, settle complaints and denunciations and handle violations of the law on rescue according to the provisions of law;

h) Carry out international cooperation on rescue;

i) Carry out statistical works on emergencies, emergency situations and rescue operations;

k) Make preliminary and final reports, organize assignments of study, propagation and application of science and technology in rescue operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assist the Chairperson of the People’s Committee at the same level in carrying out state management of rescue within their competence;

b) Advise and propose policies and laws on prevention of emergencies, emergency situations and the rescue operation;

c) Monitor the fire department under their management on implementing measures and methods on prevention and organization of rescue;

d) Direct and monitor the rescue operations in cases that need to mobilize human forces, vehicles and equipment from fire departments of districts, district-level town, central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as “districts”);

dd) Act as the focal point in receiving and processing information about emergencies and emergency situations that need rescue; carry out rescue operations for emergencies and emergency situations in the administrative division and outside if mobilized;

e) Guide the propagation and provision of laws, knowledge, measures and skills on rescue; form the “all people participating in rescue operations” movement at the administrative division;

g) Organize training, re-training, organization of forces and implementation of regulations and standards on rescue for the Fire and Rescue Police force under their management; provide guidance on laws and professional skills on emergency and emergency situation prevention and rescue to fire departments under their management and polices at district-level; establish and organize rescue drills;

h) Test, inspect, settle complaints and denunciations and handle violations of the law on rescue according to the provisions of law;

i) Carry out statistical works on emergencies, emergency situations and rescue operations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Carry out international support on rescue upon request.

3. At district-level:

a) Assist the Chairperson of the People’s Committee at the same level in carrying out state management of rescue within their competence;

b) Advise and propose policies and laws on prevention of emergencies, emergency situations and the rescue operation;

c) Monitor the fire department under their management on implementing measures and methods on prevention and organization of rescue;

d) Direct and monitor the rescue operations in cases that need to mobilize human forces, vehicles and equipment from fire departments of commune-level;

dd) Act as the focal point in receiving and processing information about emergencies and emergency situations that need rescue or relief; carry out rescue operations for emergencies and emergency situations in the administrative division and outside if mobilized;

e) Guide the propagation and provision of laws, knowledge, measures and skills on rescue; form the “all people participating in rescue operations” movement at the administrative division;

g) Organize training, re-training, organization of forces and implementation of regulations and standards on rescue for the Fire and Rescue Police force under their management; provide guidance on laws and professional skills on emergency and emergency situation prevention, rescue to fire departments under their management and polices at commune-level; establish and organize rescue drills;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Carry out statistical works on emergencies, emergency situations and rescue operations;

k) Make preliminary and final reports on rescue operations.

Article 25. Assignment of rescue forces of the Fire and Rescue Police

1. At the Ministry of Public Security:

- The rescue forces of the Fire and Rescue Police Department;

- The rescue forces of the Rescue Division;

- The rescue forces of the Fire and Rescue Response Center;

- The rescue forces of the Fire and Rescue training center.

2. At the Fire Department and Police Department of provincial level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Team and group of rescue police;

- The rescue forces of the Fire and Rescue Police Division;

The rescue forces of the Fire and Rescue Police of provincial level:

- Team and group of rescue police;

- Rescue Division;

- The rescue forces of the Fire and Rescue Police of provincial level

Article 26. The standing force for rescue operation

The Fire and Rescue Police force shall be the standing force for rescue operation in accordance with this Decree.

Article 27. Tasks and powers on rescue of the internal response teams and professional firefighters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Implement measures and methods on prevention and organization of rescue.

3. Perform rescue operations on emergencies and emergency situations within their management and upon mobilization.

4. Propagate and provide education, knowledge, methods and skills of rescue within their management.

5. Provide training, re-training, propose regulations and standards on rescue; establish and organize rescue drills.

6. Carry out statistical works on emergencies, emergency situations and rescue operations.

7. Make preliminary and final reports on rescue operations.

Article 28. Tasks and powers on rescue of the patrol force

1. Assist the Chairperson of the People’s Committee at the commune-level in carrying out rescue operations, establish and organize rescue drills within their competence.

2. Implement measures and methods on prevention and organization of rescue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Propagate and provide education, knowledge, methods and skills of rescue within management.

Chapter V

ASSURANCE OF CONDITIONS FOR THE RESCUE OPERATION BY FIRE DEPARTMENTS

Article 29. Provision, management and use of vehicles and equipment for rescue operations of the fire department

1. Provisions of vehicles and equipment for rescue operations:

a) The Fire safety and Rescue Police force shall be provided vehicles, equipment and tools for rescue and clothing specialized for rescue operation;

b) Vehicles, equipment and tools for rescue of the internal response teams and professional firefighters provided by the agencies, organizations or establishments shall be in accordance with the characteristics and nature of operations, production, business and requirements of rescue at such agencies, organizations or establishments;

c) Vehicles, equipment and tools for rescue of the patrol force provided by the People’s Committees of commune-level shall be in accordance with the characteristics and nature of geography, production, business, activities and requirements of rescue at the administrative division.

2. Specialized vehicles and other vehicles for rescue operations of the fire department shall be managed, preserved, transported and used in accordance with law provisions and the guidance of the Ministry of Public Security.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Assurance of facilities to serve operations of rescue

1. The state shall ensure facilities for the Fire and Rescue Police force to perform rescue operations, including land, headquarters, construction works; vehicles, equipment, clothing specialized for rescue operation, contact information, technical operation, privileges and other physical and technical conditions.

2. Heads of agencies, organizations and establishments shall ensure facilities, vehicles and equipment that serve the rescue operation at the agencies, organizations or establishments under their management.

Article 31. Benefits for persons participating in rescue operations, officers, members of the patrol team, the internal response teams and professional firefighters participating in rescue operations

Persons mobilized to participate in the rescue operation, officers, members of the patrol teams, the internal response teams and professional firefighters participating in rescue operation are eligible for the same benefits as person participating in fire fighting specified in the Law on Fire safety and firefighting dated June 29, 2001; the Law on amendments to the Law on Fire safety and firefighting dated November 22, 2013 and the Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31, 2014 on guidelines for the Law on fire safety and firefighting and the Law on amendments to the Law on fire safety and firefighting.

Article 32. Benefits for officers, non-commissioned officers, soldiers, students and contract workers in the Fire and Rescue Police force participating in the rescue operation

Officers, non-commissioned officers, soldiers, students and contract workers in the Fire and Rescue Police force participating in the rescue operation shall, apart from the benefits prescribed for officers, non-commissioned officers and people’s police officers, be provided with special diet after a practice session or a rescue operation; be eligible for the benefits as those doing works in the list of arduous, hazardous and dangerous occupations, and extremely arduous, hazardous and dangerous occupations prescribed by law.

Article 33. Preferential policies for persons who are on guard for rescue operation

1. Benefits

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The number of persons on guard for rescue operations of the fire department shall be regulated by the Minister of Public Security.

3. Costs of guarding for rescue operation of the Fire and Rescue Police force shall be included in the operating expenses for rescue operations of the Ministry of Public Security.

Costs of guarding for rescue operation of the internal response teams and professional firefighters shall be included in the operating expenses of the establishment.

Article 34. Preferential policies for persons mobilized to participate in the rescue operation

1. Any person who is mobilized to participate in the rescue operation under the decision of a competent authority but is not on the State budget’s payroll shall be eligible for preferential policies in accordance with the benefit level specified in Point a and b Clause 1 Article 19 of the Decree No. 30/2017/ND-CP. The authority mobilizing the abovementioned person shall incur these expenses.

2. Any person under the State budget’s payroll mobilized to participate in the rescue operation under the decision of a competent authority shall have his/her whole salary and allowances, allowances for traveling, regional and working conditions paid by his/her employer under current policies.

These above-mentioned expenses shall be included in the operating budget.

3. Officers and people’s police officers mobilized to participate in the rescue operation under the decision of a competent authority shall be eligible for preferential policies in accordance with the benefit level specified in Clause 1 this Article.

Article 35. Benefits for persons participating in the rescue operation who are sick, injured or dead

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) He/she is sick or injured when he/she is on duty in the workplace in or after working time under the decision of the competent authority;

b) he/she is sick or injured on the way to workplace and to the residence from work verified by the local government where he/she resides;

c) Do not compensate for any worker who damages his/herself by using drugs, stimulants and drug precursors on the List enclosed with the Government’s Decree No.82/2013/ND-CP on introduction of the List of narcotics and drug precursors dated July 19, 2013 and the Government’s Decree No.126/2015/ND-CP dated December 09, 2015 on amendment and supplement to the Decree No.82/2013/ND-CP on introduction of the List of narcotics and drug precursors dated July 19, 2013.

2. The preferential policies applicable to the sick and injured specified in Clause 1 this Article shall comply with the regulations specified in Clause 2 Article 20 of the Decree No. 30/2017/ND-CP.

3. Reimbursements for individuals who are sick and injured due to emergency situations shall be funded from the State budget.

4. For those having the health insurance, their medical expenses shall be covered by the health fund. For those who having the compulsory social insurance, the social fund shall incur.

Article 36. Benefits for injured or dead persons

In case a person participating in the rescue operation is injured or dead when saving victims or the State’s properties, preferential policies stipulated by laws may be applied.

Article 37. Sources of finance for operations of rescue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) State budget;

b) Revenues from rescue contracts or agreements with organizations and individuals with vehicles and equipment that need to be rescued according to law provisions;

c) Compensations of insurance companies, expenses of organizations and individuals and other receivables according to law provisions;

d) Financial aids for rescue operations from foreign countries, organizations and individuals, voluntary contributions from domestic organizations and individuals.

2. The State shall encourage and create favorable conditions for domestic and foreign organizations and individuals to voluntarily contribute human forces, funding, vehicles and properties to rescue operations.

3. The management of budget from State budget shall comply with the Law on state budget, Law on public investment and guiding documents.

Article 38. Expenditure for operations of rescue

1. Expenditures for rescue operations of the fire and rescue department include:

a) Development investment expenditures: construction investment expenditures; expenditures on vehicles, equipment and facilities for the purposes of rescue operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Authorities not entitled to the State budget, households, individuals or foreign organizations located within Vietnam’s territory shall ensure their budget for their rescue operations as prescribed.

Chapter VI

STATE MANAGEMENT OF RESCUE

Article 39. State management responsibilities on rescue

1. The Government shall ensure the consistency of State management related to rescue.

2. The Ministry of Public Security shall be accountable to the Government for its state management related to rescue.

Article 40. Responsibilities of the Ministry of Public Security

1. Propose issuing or issue legislative documents on organization of rescue operation of the fire department within their competence.

2. Establish and organize the implementation of rescue strategies, plans and projects of the fire department nationwide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Take charge and organize the rescue operation; provide guidance on development of human forces, equipment of vehicles, tools, clothing and standing organization that is ready for rescue tasks; establish and organize rescue drills of the fire department and other forces in the people’s police.

5. Take charge and cooperate with ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, localities and the press media in propagation and dissemination of knowledge about rescue.

6. Formulate and organize the implementation of investment projects on rescue vehicles for the Fire safety and Rescue Police force; specify the lists, criteria and norms of vehicles, equipment and clothing for rescue operation of fire departments, specifications of signals, flags and bands used in rescue operation.

7. Organize assignments of study and application of science and technology in rescue operations.

8. Organize management information system, direct the rescue operation of the fire department and other forces in people’s police.

9. Suggest the participation in international organizations, conclusion of national agreements on rescue operations to the Government; conduct the international operations relating to rescue within their competence.

10. Provide guidance and urge the ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and People’s Committees at the provinces to provide regular and irregular reports on rescue operations of the fire department; report the situation to the Government and competent regulatory agencies according to law provisions; organize preliminary, final reviews and propose commendation of rescue operations of the fire department.

11. Take charge and cooperate with the ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and People’s Committees at the provinces in organizing the inspection, examination and handling of violations of the regulations on assurance of safety and prevention of emergencies and emergency situations, conditions for rescue operation in accordance with the provisions of law.

12. Specify rescue functions, tasks of the Fire and Rescue Polices of all level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 41. Responsibilities of ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

1. Implement regulations on rescue operations.

2. Ensure conditions for the rescue operation of their ministries, sectors or units.

3. Direct and organize the propagation and dissemination of knowledge about rescue within their management.

4. Direct functional units, internal response teams and professional firefighters to monitor, make statistics and reports on the situation and results of rescue operations of their ministries and sectors.

Article 42. Responsibilities of the People’s Committees at all levels

1. Direct the propagation and dissemination of knowledge on rescue and implement law provisions on rescue operations in their administrative locations; handle violations related to rescue within their competence.

2. Direct the organization of rescue forces; invest in funding of vehicles for rescue operation and maintenance of the rescue forces under their management.

3. Organize professional training and re-training in rescue operation annually; plan and organize the rescue drills in their administrative locations and units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Organize preliminary, final reviews and carry out statistical works on rescue operations within their management.

Chapter VII

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 43. Forms of rescue operations by the fire department

1. The following forms are issued together with this Decree:

a) Written request for the training of professional operation of fire prevention and fighting, rescue (Form 01);

a) Certificate of training in fire prevention and fighting, rescue (Form 02);

c) Written record of inspection of fire prevention and fighting, rescue (Form 03);

d) Internal rescue plan (Form 04);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Public Security shall print and issue form 02.

Heads of agencies, organizations and establishments shall ensure funding, print, issue, manage and provide guidance on Form 01, 03, 04 and 05 specified in Clause 1 this Article to subjects within their management.

3. a) The phrase “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” (Certificate of training in fire safety) shall be replaced with “Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (Certificate of training in fire prevention and fighting, rescue) prescribed in Clause 3 Article 34 of Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31, 2014 on guidelines for the Law on fire safety and firefighting and the Law on amendments to the Law on fire safety and firefighting.

Article 44. Effect

1. This Decree comes into force from October 04, 2017; the Prime Minister’s Decision No. 44/2012/QD-TTg dated October 15, 2012 stipulating rescue operations by fire department shall be superseded by this Decree from its effective date.

2. Certificates of training in fire safety issued in accordance with Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31, 2014 on guidelines for the Law on fire safety and firefighting and the Law on amendments to the Law on fire safety and firefighting remain valid until their expiration date.

Article 45. Responsibilities of implementation

1. The Minister of Public Security shall inspect and urge the implementation of this Decree.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

ANNEX

(Enclosed with the Government’s Decree No. 83/2017/ND-CP dated July 18, 2017)   

Form 04

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of the establishment:(1)  

Address:

Tel:

Superior agency:

Tel:

 

...,[date]

SITE PLAN OF ESTABLISHMENT(2)

A. CHARACTERISTICS RELATED TO RESCUE OPERATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Internal and external traffic system:(4)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

III. Nature and characteristics related to rescue operation:(5)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

IV. Standing force for rescue operation:(6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Standing force for rescue operation:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

V. Internal rescue equipment:(7)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

B. PLAN FOR A NUMBER OF SCENARIOS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Presumptive scenario:(8)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Organization of rescue operation:(9)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Diagram of rescue forces and equipment for the worst case of scenario:(10)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Plan for typical scenarios:(12)

1. Scenario 1:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Scenario 2:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

C. REVISION TO RESCUE PLAN:(13)

No.

Date

Revision content

Signature of the person establishing the plan

Signature of the person approving the plan

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MONITOR TRAINING AND PRACTICE OF RESCUE PLAN:(14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Content of training and practice

Scenarios

Human forces and equipment for rescue operations

Comments and results

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

......,[date]
APPROVED BY
(15)..........................
(signature, full name and seal)

......,[date]
ESTABLISHED BY
(16)..........................
(signature and full name)

 

GUIDELINES FOR RESCUE PLAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name of the establishment: Name of establishment and special motor vehicles according to their trading names.

2. Site plan: sizes, names, characteristics of work items, houses, construction works, traffic road; location and size of roads; location and direction of escape routes (A paper of A4-size or larger may be used).

A vertical section diagram and a typical ground floor are also required regarding skyscrapers.

3. Geographic location: area, distance to the district center in km; construction works, roads, etc. bordering to the East, West, South and North.

4. Internal and external traffic system: routes, impacts on circulation, distance to the Fire and Rescue Police agency at the administrative location; internal traffic characteristics.

5. Nature and characteristics related to the rescue operation: architecture, construction and arrangement of work items (number of items, number of stories, floor area, materials of components of the building such as walls, columns, ceilings, floors, roofs, etc.; nature of the operation and utility of related construction items, number of regular people, etc.; forecast and assessment of risks of health, human life, vehicles and properties when emergencies or emergency situations occur.

6. Organization of standing rescue force: numbers of members during or beyond working hours, the person in charge; types, quantity and location of vehicles for rescue (only list qualified vehicles); standing forces and vehicles that can be mobilized.

7. Internal rescue vehicles: types, quantity and location of vehicles for rescue (only list qualified vehicles).

8. Scenarios: assume a scenario which threatens lives and properties, prevents the rescue operation that needs to mobilize more people and vehicles. Time and location of the emergency and emergency situation, causes; status after occurrence; anticipate the next progress and the impact on the organization of rescue such as: status of construction works, houses, construction components, tunnel systems, etc.; predict the number and locations of victims.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Diagram of rescue forces and equipment for the worst case of scenario: overall area of the emergency, emergency situation (there must be vertical sections regarding skyscrapers); bordering construction works, streets, rivers, lakes, etc.; prevailing wind direction; internal and external traffic system (if any); size of construction works, distance between work items; location of victims; assignment of forces and vehicles for rescue; location of steering committees, etc. signs and drawings shown on the diagram shall comply with law provisions.

11. Tasks of the leader of the standing rescue operation upon the presence of a Fire and Rescue Police force at the scene: tasks of the leader of the standing rescue operation, including reports on situations of emergencies, emergency situations, rescue operation and works related to the leader of the rescue operation of the Fire and Rescue Police Agency when the leader of the Fire and Rescue Police Agency arrive at the scene, subsequent tasks and assurance of necessary conditions for rescue.

12. Plan for typical scenarios: Assume emergency situation and emergency scenarios occurring in each different area and work items at risks of emergency situations or emergencies with various rescue plans; scenarios shall be sorted in order of “Scenario 1, 2, 3, etc.”; contents of each scenario shall be summarized according to order and quantity of human forces, vehicles to be mobilized, tasks and location of human forces; summary of basic duties of leaders and members of mobilized establishments (similar to the worst-case scenario with diagram attached).

13. Revision to rescue plan: Changes in organization of rescue that not lead to major changes in the rescue plan. If there are major changes that affect the content of the plan, another plan shall be formulated in accordance with law provisions.

14. Monitoring of training and practice of rescue plans: specify the organization of training and practice of emergency situation and emergency scenarios in the plan, layout of the mobilized forces and vehicles and attach them to this plan.

15. Position of the person approving the plan for rescue.

16. Position of the person formulating the plan for rescue.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


272.786

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!