Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Y tế

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
2 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô
3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
4 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm
5 Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng
6 Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
7 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
8 Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
9 Sản xuất mỹ phẩm
10 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế
11 Kinh doanh thực phẩm
12 Kinh doanh trang thiết bị y tế
13 Quy định về hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế
14 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế
15 Kinh doanh dược
16 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh