Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ
2 Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
4 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
5 Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ
6 Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ
7 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường