Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Tên công việc
1 Kinh doanh vận tải đường bộ
2 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô
3 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô
4 Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
5 Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô
6 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông
7 Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
8 Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông
9 Điều kiện để được kinh doanh vận tải đường thủy
10 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
11 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa
12 Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
13 Kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải
14 Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển
15 Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
16 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
17 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
18 Điều kiện để được kinh doanh khai thác cảng biển
19 Điều kiện để được kinh doanh vận tải hàng không
20 Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam
21 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay
22 Quy định cụ thể về điều kiện để được kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay
23 Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
24 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
25 Điều kiện để được kinh doanh vận tải đường sắt
26 Điều kiện để được kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
27 Điều kiện để được kinh doanh đường sắt đô thị
28 Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
29 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm
30 Kinh doanh vận tải đường ống