Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Tên công việc
1 Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
2 Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non
3 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông
4 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
5 Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên
6 Hoạt động của các trường chuyên biệt
7 Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
8 Kiểm định chất lượng giáo dục
9 Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học