Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động

1. Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sau khi được phép thành lập, trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thực muốn hoạt động giáo dục cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. 

(1) Tiêu chuẩn giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học (người trực tiếp quản lý):

- Có nhân thân tốt.

- Có năng lực quản lý.

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

(2) Tiêu chuẩn phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học (nếu có):

- Có nhân thân tốt.

- Có năng lực quản lý.

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học.

(3) Tiêu chuẩn giáo viên và nhân viên.

Đối với giáo viên dạy tin học là người Việt Nam:

- Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên.

- Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ là người Việt Nam:

- Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.

- Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên dạy tin học là người nước ngoài dạy tin học: 

- Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể):

- Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ là người nước ngoài:

- Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.

- Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

- Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thứ hai, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm đất đai, công trình xây dựng, các trang thiết bị và tài sản được tổ chức tham gia góp vốn khi thành lập; được biếu, tặng, cho, tài trợ; tài sản được hình thành từ hoạt động của trung tâm.

(2) Nguồn kinh phí, tài chính gồm có:

- Nguồn vốn vay.

- Các Khoản đầu tư, biếu, tặng, viện trợ, tài trợ không hoàn lại.

- Học phí thu từ người học.

- Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

(3) Chương trình, tài liệu học trung tâm ngoại ngữ, tin học có thể sử dụng:

- Các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tự biên soạn.

- Lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Lạc Hồng, Những nội dung giới  thiệu về TT NNTH, Thông tin cần biết - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(Hình từ internet)

2. Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục hoạt động giáo dục

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục.

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp.

- Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm.

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

- Trường đại học, học viện; trường cao đẳng: đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,284
Công việc tương tự: