Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên là giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác.

Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Dạy và học phí như thế nào?

(Hình từ internet)

Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

- Trung tâm giáo dục thường xuyên: Xem hướng dẫn điều kiện thành lập tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và thủ tục thành lập tại Điều 38 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (hiện nay vẫn chưa có quy định hướng dẫn điều kiện thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên);

- Trung tâm học tập cộng đồng: Xem hướng dẫn thủ tục thành lập tại: Khoản 19 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

- Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (hiện nay vẫn chưa có quy định hướng dẫn điều kiện thành lập Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,240
Công việc tương tự: