Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Đừng Bỏ Lỡ Top 14 Trung Tâm Tiếng Anh Ở Vinh Uy Tín Chất Lượng

(Hình từ internet)

2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục:

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Nơi nộp hồ sơ: Tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến: 

- Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong trường hợp thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;

- Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học do người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện.

Sau khi có quyết định cho phép thành lập của người có thẩm quyền, Trung tâm ngoại ngữ, tin học muốn được hoạt động phải đáp ứng một số điều kiện và thực hiện thủ tục đề nghị cho phép hoạt động (Xem chi tiết điều kiện và thủ tục tại công việc: Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động).

150
Công việc tương tự: