Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện và thủ tục cho phép phân hiệu trường đại học tư thục hoạt động đào tạo

1. Điều kiện hoạt động phân hiệu trường đại học tư thục

Sau khi được cho phép thành lập, phân hiệu của trường đại học tư thục muốn hoạt động đào tạo thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định. Địa điểm xây dựng phân hiệu phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo nội dung tại đề án thành lập phân hiệu đã cam kết.

- Có chương trình đào tạo đối với các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo (trừ những ngành và chuyên ngành mà trường đại học xin phép thành lập phân hiệu đã được phép đào tạo) và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định.

- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục. 

- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của phân hiệu.

- Có quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của phân hiệu.

University of Antwerp

(Hình từ internet)

2. Thủ tục để phân hiệu của trường đại học tư thục hoạt động đào tạo

Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ trình đề nghị cho phép phân hiệu trường đại học tư thục hoạt động đào tạo.

(2) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập phân hiệu trường đại học tư thục.

(3) Chương trình đào tạo.

(4) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:

- Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý.

- Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục.

- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.

Nơi nộp hồ sơ: Phân hiệu trường đại học gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,688
Công việc tương tự: