Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện và thủ tục cho phép phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động về giáo dục

1. Điều kiện để phân hiệu cơ sở giáo dục có vấn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục

Để phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quyết định cho phép thành lập phân hiệu cơ sở giáo dục.

- Có đủ điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở thiết bị, chương tình giáo dục, đội ngũ nhà giáo (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục thành lập phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của phân hiệu cơ sở giáo dục.

Will Colleges Start in the Fall? Here's What to Know | CollegiateParent

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục của phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục của phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Quy chế tổ chức, hoạt động của phân hiệu cơ sở giáo dục.

4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

5. Báo cáo giải trình về việc phân hiệu cơ sở giáo dục đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục thành lập phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Đồng thời gửi kèm:

- Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng, danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu.

- Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng).

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo.

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.

- Quy chế đào tạo.

- Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên).

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan.

15. Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo.

16. Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư

- Trường hợp phân hiệu cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,659
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: