Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Công Thương

Tên công việc
1 Kinh doanh xăng dầu
2 Kinh doanh khí
3 Điều kiện để được sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG)
4 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
5 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)
6 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
7 Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
8 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
9 Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
10 Kinh doanh rượu
11 Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá
12 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương
13 Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa
14 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ , xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực
15 Xuất khẩu gạo
16 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
17 Điều kiện để được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
18 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
19 Quy định về việc nhượng quyền thương mại
20 Điều kiện để được kinh doanh khoáng sản
21 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ logistic
22 Kinh doanh tiền chất công nghiệp
23 Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam
24 Điều kiện để được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
25 Hoạt động thương mại điện tử
26 Hoạt động dầu khí
27 Kiểm toán năng lượng
28 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô