Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Quy định về việc đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá

Doanh nghiệp muốn đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đầu tư trên cơ sở liên doanh hợp tác với doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp (trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh);

- Đáp ứng các điều kiện Sản xuất sản phẩm thuốc lá (xem chi tiết tại công việc Sản xuất sản phẩm thuốc lá);

- Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

Hình từ Internet

Doanh nghiệp có thể đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá theo 2 hình thức:

1. Hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá;

2. Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Thủ tục đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá theo 2 hình thức như sau:

Hình thức

Hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng 

Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ dự án thành lập liên doanh;

2. Hợp đồng liên doanh (tham khảo mẫu tại đây);

3. Văn bản đề nghị.

Văn bản đề nghị bao gồm các nội dung chính: Tên dự án, địa điểm, thông số kỹ thuật chủ yếu có liên quan, phạm vi và mục tiêu hoạt động, quy mô, sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm thuốc lá, hiệu quả của dự án, phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý các máy móc thiết bị được thay thế.

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (tham khảo mẫu tại đây) hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (tham khảo mẫu tại đây);

2. Văn bản đề nghị.

Văn bản đề nghị bao gồm các nội dung chính của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; quy mô, sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm thuốc lá, hiệu quả của dự án, phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý các máy móc thiết bị được thay thế (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ

Bộ Công Thương

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và văn bản đề nghị của doanh nghiệp

Thành lập

(Triển khai thực hiện)

Sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, các bên liên doanh mới được triển khai đăng ký thành lập liên doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư.

Sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, các bên mới được triển khai thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Trách nhiệm

Doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Công Thương kết quả xử lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá không còn sử dụng hoặc thanh lý khi đầu tư chiều sâu và chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc xử lý này.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,805
Công việc tương tự: