Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Sản xuất tiền chất công nghiệp

Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp (Theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP) được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm :

- Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy;

- Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

Hình từ Internet

Tổ chức muốn sản xuất tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất 2007; Điều 4; Khoản 1, 2 Điều 5; Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 113/2017/NĐ-CP 

3. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về nguyên ngành hóa chất. 

4. Các đối tượng quy định sau đây phải được huấn luyện an toàn hóa chất:

- Nhóm 1, bao gồm:

+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

- Nhóm 2, bao gồm:

+ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

- Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

5. Phải lập sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất tiền chất công nghiệp. Sở theo dõi bao gồm: Số lượng tiền chất đã sản xuất, số lượng tồn kho, số lượng đã bán, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp (Tham khảo mẫu tại đây).

6. Trong quá trình hoạt động sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,321
Công việc tương tự: