Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Hóa chất khác là hóa chất không phải hóa chất Bảng được phân thành hóa chất DOC và hóa chất DOC-PSF, trong đó:

- Hóa chất DOC là hóa chất hữu cơ riêng biệt, bao gồm tất cả các hợp chất có chứa cacbon, ngoại trừ các ôxit, sunfua của nó và các cacbonat kim loại;

- Hóa chất DOC-PSF là hóa chất hữu cơ riêng biệt có chứa một trong các nguyên tố như phốt pho, lưu huỳnh hoặc flo.

I. Điều kiện sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF:

1. Là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Đáp ứng yêu cầu về nhân lực sau đây:

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF phải có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành cơ sở hóa chất Bảng phải có trình độ chuyên môn về hóa chất. 

- Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất (xem chi tiết tại công việc Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất).

Hình từ Internet

II. Hồ sơ cấp phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BCT).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất (Theo mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 55/2014/TT-BCT) và giấy tờ, tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về nhân lực nêu tại mục I.2 trên. 

Nơi nộp hồ sơ: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ một lần duy nhất. 

- Thời gian cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: 

Chậm nhất là 30 ngày trước khi cơ sở đi vào hoạt động, doanh nghiệp với sản lượng hóa chất DOC từ 200 tấn/năm trở lên và với sản lượng hóa chất DOC-PSF từ 30 tấn/năm trở lên phải nộp khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF (Theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 55/2014/TT-BCT).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,199
Công việc tương tự: