Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
2 Điều kiện để được khai thác thủy sản trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam
3 Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm
4 Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá
6 Kinh doanh thủy sản (Nuôi trồng thủy sản)
7 Điều kiện để được kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi
8 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi (khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản)
9 Điều kiện để được kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
10 Điều kiện để được kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
11 Quy định chi tiết về điều kiện được nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES
12 Điều kiện để được nuôi động vật rừng thông thường
13 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
14 Điều kiện để được xuất nhập khẩu, tái xuất mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại Phụ lục Công ước CITES
15 Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
16 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
17 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
18 Điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
19 Điều kiện đề được kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
20 Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
21 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật
22 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y
23 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
24 Điều kiện để được kinh doanh chăn nuôi trang trại
25 Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)
27 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Kinh doanh phân bón
29 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón
30 Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi
31 Kinh doanh giống thủy sản
32 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi
33 Quy định các điều kiện cụ thể để được kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản
34 Quy định về kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi
35 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen
36 Điều kiện để được nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
37 Quy định về điều kiện để được sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi
38 Đăng kiểm tàu cá
39 Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm