Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón

Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm và những nhân lực thực hiện khảo nghiệm khác của tổ chức khảo nghiệm phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Nội dung tập huấn khảo nghiệm phân bón

Nội dung tập huấn khảo nghiệm phân bón bao gồm 3 phần (Lý thuyết, thực hành và kiểm tra cuối khóa) và được tập huấn trong thời gian 10 ngày (8 tiết/ngày, 4 tiết/buổi).

Phần 1. Lý thuyết (06 ngày)

(1) Các quy định của pháp luật hiện hành về phân bón:

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phân bón;

- Một số nội dung cơ bản quy định về quản lý phân bón.

(2) Kiến thức chuyên môn về phân bón:

- Phân loại phân bón;

- Phân bón và dinh dưỡng cây trồng;

- Đất, phân bón và cây trồng;

- Hướng dẫn sử dụng phân bón.

(3) Khảo nghiệm phân bón:

- Nguyên tắc chung về khảo nghiệm phân bón;

- Một số nội dung cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón;

- Nguyên tắc lấy mẫu đất trồng trọt trong các hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm;

- Bố trí và phân tích kết quả thí nghiệm;

- Phương pháp theo dõi, thu thập các chỉ tiêu đánh giá cây trồng;

- Phương pháp lấy mẫu phân bón.

Phần 2. Thực hành (03 ngày)

- Bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng, lấy mẫu đất, thu thập các chỉ tiêu đánh giá về cây trồng đối với cây hằng năm;

- Bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng, lấy mẫu đất, thu thập các chỉ tiêu đánh giá về cây trồng đối với cây lâu năm;

- Lấy mẫu phân bón.

Phần 3. Ôn tập và kiểm tra (01 ngày)

Học viên tham gia tối thiểu 40 tiết tập huấn lý thuyết và tham gia đầy đủ số buổi tập huấn thực hành được tham dự kiểm tra cuối khoá.

Học viên được cấp Giấy chứng nhận khi có kết quả bài kiểm tra cuối khóa đạt trên 50% điểm tuyệt đối.

Đề xuất áp thuế xuất khẩu 5% với các loại phân bón, riêng NPK còn 0% do "dư  thừa"

(Hình từ internet)

2. Đơn vị tổ chức

Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các trường, viện tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón.

Lưu ý: Học viên tham gia tập huấn phải có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học (viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn tối thiểu 12 tháng).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,296