Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Theo Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022), dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định, hướng dẫn về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề này.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

915
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: