Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

1. Hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

Tổ chức có thể tham gia hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật dưới các hình thức sau đây:

- Xông hơi khử trùng;

- Xử lý nhiệt;

- Xử lý hơi nước nóng;

- Chiếu xạ;

- Các hoạt động kỹ thuật khác.

Để kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thì tổ chức phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Hiện đại hoá ngành Nông nghiệp: Hiệu quả bước đầu - Báo Quảng Ninh điện tử

Hình từ Internet

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Thứ nhất, về nhân lực:

- Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, bảo đảm sức khỏe theo quy định. Trong đó, trình độ chuyên môn được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 19:2010/BNNPTNT về quy trình xông hơi khử trùng hoặc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có Thẻ hành nghề do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được tập huấn, được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề và cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch vật (Xem chi tiết tại công việc: Cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật);

Thứ hai, về cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, phương tiện phù hợp với quy mô, biện pháp và loại hình xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

- Có đầy đủ trang thiết bị và quy trình kỹ thuật đối với từng biện pháp xử lý theo quy định tại Danh mục thiết bị (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP);

- Có đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật (Xem thêm tại công việc Phòng cháy và chữa cháy).

3. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (Mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT). 

(2) Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xử lý đối với từng biện pháp, loại hình và quy mô đăng ký (Mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT);

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên của người trực tiếp quản lý điều hành;

(4) Bản chính Giấy khám sức khỏe của người trực tiếp quản lý điều hành do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; Bản sao chụp giấy khám sức khỏe của người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể.

(5) Danh sách người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể đã được cấp Thẻ hành nghề;

(6) Bản sao chụp các loại giấy tờ sau: 

- Phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

- Cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về đảm bảo môi trường.

Nơi nộp hồ sơ: Cục bảo vệ thực vật.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức đăng ký.

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề của tổ chức đăng ký và cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có giá trị trong thời hạn 05 năm.

- Khi thực hiện hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tại địa phương thì phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,061
Công việc tương tự: