Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được tập huấn, được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề và cấp thẻ hành nghề; bảo đảm sức khỏe theo quy định.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật:

(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (Mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT);

(2) Bản chính Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

(3) Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm.

Sửa quy định thủ tục kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

(Hình từ internet)

2. Nơi nộp hồ sơ: Cục Bảo vệ thực vật.

3. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 01 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Thời hạn cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật thực hiện việc cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

1,155