Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ bưu chính
2 Kinh doanh dịch vụ viễn thông
3 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"
4 Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số
5 Hoạt động của nhà xuất bản
6 Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì
7 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm
8 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội
9 Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet
10 Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
11 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
12 Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet
13 Điều kiện để được kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
14 Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu
15 Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
16 Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài
17 Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
18 Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự)
19 Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử
20 Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu
21 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên