Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Hình từ Internet

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Tuy nhiên, đến ngày 11/01/2022, Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 được ban hành đã bổ sung ngành, nghề số thứ tự 132a vào sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, kể từ ngày 01/3/2022 (ngày Luật này có hiệu lực thi hành); kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) chính thức trở thành ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh ngành, nghề này cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được pháp luật quy định.

Tuy nhiên, Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch an ninh mạng vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, chưa được ban hành. Dù vậy nhưng khi tổ chức, cá nhân tiến hành kinh doanh ngành, nghề có điều kiện này không được trái với quy định của Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

376
Công việc tương tự: