Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là Giấy phép bưu chính). Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.

Kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm các hoạt động sau:

1. Cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg;

2. Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 2kg;

3. Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02kg;

4. Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

5. Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

6. Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

7. Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

8. Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

9. Làm văn phòng đại diện của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

 

1,751
Công việc tương tự: