Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được nhận chế bản, in, gia công sau in

Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy. In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in. 

Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu.

Những hình thức gia công sau in thường gặp trong in ấn

Hình từ Internet

Doanh nghiệp in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in khi đáp ứng một số điều kiện và cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in đã cung cấp đủ các giấy tờ sau đây:

Sản phẩm in

Điều kiện

Tổ chức, cá nhân đặt in phải cung cấp các loại giấy tờ sau

1. Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí.

- Có hợp đồng in bằng văn bản giữa cơ sở in với tổ chức đặt chế bản, in, gia công sau in (bao gồm việc tăng số lượng đối với từng sản phẩm in).

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí đối với sản phẩm in là báo, tạp chí.

- Bản sao có chứng thực giấy phép xuất bản bản tin đối với sản phẩm in là bản tin và các ấn phẩm báo chí khác.

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

2. Tem chống giả.

Có hợp đồng in bằng văn bản giữa cơ sở in với tổ chức đặt chế bản, in, gia công sau in (bao gồm việc tăng số lượng đối với từng sản phẩm in).

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;

- Đối với tem chống giả do cơ quan nhà nước ban hành phải có bản sao có chứng thực quyết định ban hành mẫu tem chống giả.

- Đối với tem chống giả do doanh nghiệp phát hành nhằm bảo vệ sản phẩm, hàng hóa của mình phải có:

+ Văn bản đồng ý đặt chế bản, in, gia công sau in của doanh nghiệp ban hành tem chống giả;

+ Bản chụp hình ảnh tem chống hàng giả có xác nhận của doanh nghiệp ban hành tem.

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

3. Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

Có hợp đồng in bằng văn bản giữa cơ sở in với tổ chức đặt chế bản, in, gia công sau in (bao gồm việc tăng số lượng đối với từng sản phẩm in).

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

4. Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Việc nhận in xuất bản phẩm phải có:

- Hợp đồng theo quy định của pháp luật giữa cơ sở in với nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Lưu ý: Số lượng xuất bản phẩm được in phải được thể hiện trong hợp đồng và phải phù hợp với quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

- Đối với xuất bản phẩm thực hiện thông qua nhà xuất bản thì phải có quyết định xuất bản (bản chính) và bản thảo có chữ ký duyệt của tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản;

- Đối với tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài không thực hiện qua nhà xuất bản thì phải có giấy phép xuất bản (bản chính) và bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại khoản 1, Điều 25 của Luật bưu chính 2010.

- Đối với xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài phải có giấy phép in gia công và bản mẫu xuất bản phẩm đặt in gia công có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 34 của Luật Xuất bản 2012 (Tham khảo công việc: Nhận chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài).

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in.

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

4. Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân.

 

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

5. Các sản phẩm in khác

phiếu đặt in (theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP) giữa cơ sở in với tổ chức đặt chế bản, in, gia công sau in (bao gồm việc tăng số lượng đối với từng sản phẩm in).

- Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in.

- Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in nêu trên và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,751
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: