Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được nhận chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy. In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in. Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu.

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

- Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí.

- Bao bì, nhãn hàng hóa.

- Tem chống giả.

- Tài liệu, giấy tờ của tổ chức.

- Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

- Các sản phẩm in khác.

- Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản.

 

I. Điều kiện doanh nghiệp in phải đáp ứng khi trực tiếp nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam)

(1) Người đứng đầu doanh nghiệp in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của sản phẩm in;

(2) Chỉ nhận chế bản, in, gia công sau in loại sản phẩm in ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động in (Xem chi tiết tại công việc Hoạt động cơ sở in);

Top 10 công ty in ấn uy tín nhất tại TPHCM hiện nay - Top10tphcm

Hình từ Internet

(3) Có hợp đồng với tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in. Trong hợp đồng phải thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, thời gian xuất khẩu, tên cửa khẩu xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu sản phẩm in và các thông tin khác có liên quan;

(4) Cập nhật thông tin của sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in”;

(5) Trường hợp nhận chế bản, in, gia công sau in sản phẩm là báo, tạp chí, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam, chủ quyền quốc gia, doanh nghiệp in phải có:

- Văn bản khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt chế bản, in, gia công sau in;

- Thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, cửa khẩu xuất khẩu sản phẩm in.

Văn bản khai báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cấp tỉnh nơi doanh nghiệp in thực hiện chế bản, in, gia công sau in chậm nhất 01 ngày sau khi có hợp đồng số 2 nêu trên;

(6) Xuất khẩu 100% sản phẩm in ra nước ngoài.

Trường hợp có nhu cầu phát hành hoặc sử dụng sản phẩm in tại Việt Nam, doanh nghiệp in hoặc tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

II. Trường hợp nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam) thông qua tổ chức, cá nhân trung gian tại Việt Nam, doanh nghiệp in phải:

- Đáp ứng các điều kiện nêu trên.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân trung gian đặt chế bản, in, gia công sau in cung cấp hồ sơ hải quan thể hiện việc xuất khẩu 100% số lượng sản phẩm in để lưu giữ tại doanh nghiệp in trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày xuất khẩu.

Trường hợp nhận chế bản, in, gia công cho tổ chức cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện như đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam (Xem chi tiết tại công việc Nhận chế bản, in, gia công sau in).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,696
Công việc tương tự: