Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy.

Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

I. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ photocopy

(1) Thực hiện khai báo hoạt động doanh nghiệp dịch vụ photocopy theo mục II.

(2) Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.

(3) Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Top 10 máy photocopy màu tốt nhất hiện nay cho bạn

Hình từ Internet

(4) Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

(5) Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm sau đây:

- Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

- Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, những hành vi cũng bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện:

+ Doanh nghiệp dịch vụ photocopy hoạt động nhưng không có giấy phép hoạt động, không đăng ký hoạt động, không khai báo hoạt động theo quy định.

+ Lợi dụng hoạt động  photocopy để tạo ra, phát tán trái phép sản phẩm in có nội dung vi phạm đã nêu tại mục (5); làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước; trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất hàng giả.

+ Photocopy vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(6) Tuân thủ quy định Nghị định 60/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

II. Hồ sơ khai báo hoạt động doanh nghiệp dịch vụ photocopy

Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, doanh nghiệp phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần hồ sơ: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP): 02 (hai) bản.

Hình thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi tờ khai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được tờ khai.

- Trường hợp cơ sở dịch vụ photocopy nhập khẩu máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu  phải có giấy phép nhập khẩu thiết bị in. (Xem chi tiết tại công việc: Nhập khẩu thiết bị in).

- Trường hợp cơ sở dịch vụ photocopy sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký trước khi sử dụng (Xem chi tiết tại công việc: Quản lý sử dụng thiết bị in).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,635
Công việc tương tự: