Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Doanh nghiệp in khi hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

I. Điều kiện cần đáp ứng đối với hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

(1) Có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Xem chi tiết tại công việc: Hoạt động in xuất bản phẩm). Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

- Người đứng đầu doanh nghiệp in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm.

- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới doanh nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, doanh nghiệp xuất bản và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việc in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép.

(2) Phải có giấy phép in gia công và bản mẫu xuất bản phẩm đặt in gia công có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép. 

(3) Nội dung xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được:

- Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.

- Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

(4) Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất khẩu 100%. Trường hợp phát hành, sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm (Xem chi tiết tại công việc Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Review tiểu thuyết Bố Già - Khí chất những người đàn ông xuất chúng

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài  bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (theo mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP).

(2) Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in.

(3) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản của cơ quan có thẩm quyền.

(4) Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.

(5) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc Giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền đặt in.

Thẩm quyền cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, đóng dấu và hai bản mẫu và gửi trả lại doanh nghiệp một bản. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,550
Công việc tương tự: