Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cung cấp dịch vụ viễn thông

Cung cấp dịch vụ viễn thông là việc sử dụng thiết bị, thiết lập hệ thống thiết bị viễn thông tại Việt Nam để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình khởi phát, xử lý, chuyển tiếp, định tuyến, kết cuối thông tin cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thông qua việc giao kết hợp đồng với người sử dụng dịch vụ viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, cụ thể:

Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (Xem chi tiết tại công việc Thiết lập mạng viễn thông công cộng).

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo loại hình dịch vụ viễn thông được phân loại tại Thông tư 05/2012/TT-BTTTT.

Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo loại hình dịch vụ viễn thông được phân loại tại Thông tư 05/2012/TT-BTTTT.

I. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông.

2. Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án. Cụ thể:

- Doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành.

- Doanh nghiệp có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

3. Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông.

4. Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Dịch vụ viễn thông - CÔNG TY CÔNG NGHỆ FINVIET

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2016/NĐ-CP).

- Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước 01/7/2015).

- Bản sao đang có hiệu lực Điều lệ của doanh nghiệp và có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.

- Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép bao gồm các nội dung chính sau: Loại hình dịch vụ; giá cước dịch vụ; dự báo và phân tich thị trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng năm; hình thức đầu tư phương án huy động vốn; nhân lực; biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2016/NĐ-CP).

- Kế hoạch kỹ thuật tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2016/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi 05 bộ hồ sơ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Cục Viễn thông.

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp một loại hình dịch vụ viễn thông cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp phép có thể được gộp chung thành một bộ hồ sơ đề nghị cấp phép giấy thiết lập mạng viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung về hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông và hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

Công bố nội dung giấy phép kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng, doanh nghiệp phải đăng trên một trong các tờ báo viết trong ba số liên tiếp hoặc báo điện tử và trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 20 ngày các nội dung sau:

- Tên doanh nghiệp, tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có); địa điểm trụ sở chính, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

- Số giấy phép, ngày cấp giấy phép, ngày hết hạn giấy phép.

- Loại mạng viễn thông, phạm vi thiết lập mạng viễn thông (nếu có).

- Phạm vi kinh doanh dịch vụ, loại hình dịch vụ được phép kinh doanh (nếu có).

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,137
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: