Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động nghiệp vụ viễn thông

Giấy phép nghiệp vụ viễn thông bao gồm:

- Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển (Tham khảo công việc: Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển).

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (Tham khảo công việc: Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng).

- Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông (Tham khảo công việc: Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,468
Công việc tương tự: