Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Dịch vụ phát thanh, truyền hình là dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nguyên vẹn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài và dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng ký thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến người sử dụng. Dịch vụ phát thanh, truyền hình có thể được cung cấp trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ không qua thiết bị lưu trữ, làm chậm ( dịch vụ truyền hình trực tuyến) hoặc theo yêu cầu riêng biệt của thuê bao sử dụng dịch vụ ( dịch vụ theo yêu cầu) 

Để kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép theo quy định.

Xem chi tiết tại các công việc:

Cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Sản xuất kênh chương trình trong nước

Cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

 

1,621
Công việc tương tự: