Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển được cấp cho tổ chức lắp đặt cáp viễn thông trên biển cập bờ hoặc đi qua vùng nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

I. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

- Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;

- Cam kết không gây ô nhiễm môi trường biển;

- Cam kết không thực hiện hoạt động khác ngoài việc khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến cáp viễn thông;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tuyến cáp cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông;

- Chịu sự kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam và chịu mọi chi phí cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn.

AAG tiếp tục gặp sự cố, Internet Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.

2. Đề án lắp đặt cáp viễn thông trên biển, trong đó xác định rõ:

- Tính chất, mục tiêu và phạm vi của tuyến cáp, các vấn đề liên quan đến khảo sát biển và hoạt động ngầm dưới biển;

- Danh sách thành viên góp vốn đầu tư tuyến cáp;

- Thiết kế kỹ thuật và vị trí địa lý, dự kiến tọa độ tuyến cáp viễn thông đề nghị lắp đặt;

- Phương án tổ chức thi công và phương án bảo đảm an ninh, môi trường biển.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thời hạn giải quyết: 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ đến Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Những cơ quan này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin xét cấp phép lắp đặt cáp viễn thông. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép biết

Lưu ý: Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển có thời hạn không quá 25 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,584
Công việc tương tự: