Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Quy định về việc cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được cấp cho tổ chức thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

I. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng khi xin cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 

- Dịch vụ được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài tài nguyên viễn thông đã được phân bổ;

- Phạm vi và quy mô thử nghiệm được giới hạn để đánh giá công nghệ, thị trường trước khi kinh doanh chính thức;

- Phương án thử nghiệm phù hợp với quy định về kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông.

Việt Nam thử nghiệm 5G với tốc độ kỷ lục, 4,7Gb/giây

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông;

2. Đề án thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó xác định rõ:

- Mục đích, phạm vi, quy mô đầu tư, thời hạn thử nghiệm, cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có);

- Giá cước dự định (nếu có);

- Tần số, kho số đề nghị được phép thử nghiệm (nếu có);

- Các điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông phải gửi 03 bộ hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thời hạn giải quyết: Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; thẩm định, xét cấp phép hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp phép trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép thử nghiệm biết.

Lưu ý: Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông có thời hạn không quá 01 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,829
Công việc tương tự: