Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp cho doanh nghiệp thiết lập mạng dùng riêng.

I. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng khi cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

- Cam kết thiết lập mạng viễn thông dùng riêng chỉ để cung cấp dịch vụ cho các thành viên của mạng, không vì mục đích kinh doanh dịch vụ viễn thông;

- Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Hành vi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng không có giấy phép bị xử lý  thế nào?

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng gồm

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng;

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đề nghị cấp phép;

3. Bản sao có chứng thực điều lệ, văn bản quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên (nếu có);

4. Đề án thiết lập mạng, trong đó phải bao gồm các nội dung sau:

- Mục đích thiết lập mạng;

- Cấu hình mạng;

- Chủng loại thiết bị;

- Dịch vụ sử dụng;

- Thành viên của mạng (nếu có);

- Phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng;

- Tần số, mã, số viễn thông đề nghị sử dụng (nếu có);

- Trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp phải gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thời hạn giải quyết:

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thẩm định, xét cấp phép hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp phép trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết.

- Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp phép có thể kéo dài nhưng không được quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có thời hạn không quá 10 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,714
Công việc tương tự: