Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội

Tên công việc
1 Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
2 Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
3 Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề
4 Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
5 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
6 Kinh doanh dịch vụ việc làm
7 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
8 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
9 Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em
10 Điều kiện hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với đào tạo nghề nghiệp