Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên

Một tổ chức hoạt động kiểm định an toàn lao động phải có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Xem chi tiết tại công việc: Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ kiểm định viên

(1) Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm định;

(2) Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định;

(3) Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có thời gian thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến ngày 01/07/2016.

Ảnh minh họa - Nguồn internet

2. Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên (theo mẫu tại Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 04/2023/NĐ-CP);

2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học của người đề nghị cấp chứng chỉ có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu;

3. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc và chứng minh hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu nghiệp vụ theo tiểu mục (1) và (2) của mục 1.

4. 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.

Nơi nộp hồ sơ: Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP bằng các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia của các bộ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ cho kiểm định viên. Trường hợp không cấp, cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Chứng chỉ kiểm định viên: 05 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,089