Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp là người trực tiếp làm công tác kiểm định chất lượng trong tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (tổ chức kiểm định).

Trong một tổ chức kiểm định phải có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên và người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải là tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức đó. Xem chi tiết tại công việc: Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, hiện đại

(Hình từ internet)

1. Điều kiện trở thành kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Để trở thành kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

3. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp hoặc làm việc về ngành, nghề có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.

4. Hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc do đơn vị được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao nhiệm vụ tổ chức.

5. Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (Bằng A2) hoặc tương đương trở lên.

6. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

Người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên có nhu cầu cấp thẻ kiểm định viên gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Thủ tục đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên (Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP);

2. 04 ảnh màu giống nhau, cỡ 2 cm x 3 cm chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn làm kiểm định viên;

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Giấy tờ chứng minh (Chứng chỉ) hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Chứng chỉ tiếng anh từ bậc 2 (xem chi tiết tại Mục III Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc giấy tờ tương đương trở lên.

- Giấy tờ chứng minh (Chứng chỉ) kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc giấy tờ tương đương trở lên.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên cấp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Cách thức - Nơi nộp hồ sơ: gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hồ sơ đề nghị cấp thẻ đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên theo quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh sách người được đánh giá cấp thẻ kiểm định viên đạt yêu cầu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp thẻ kiểm định viên cho người đạt yêu cầu và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Trường hợp người có nhu cầu cấp thẻ kiểm định viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không được tham gia đánh giá cấp thẻ kiểm định viên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

764