Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

- Trường trung cấp;

- Trường cao đẳng.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo 03 loại hình sau đây:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục

Để thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục thì phải có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

(2) Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2;

- Trường trung cấp là 10.000 m2 (đối với khu vực đô thị) và 20.000 m2 (đối với khu vực ngoài đô thị);

- Trường cao đẳng là 20.000 m2 (đối với khu vực đô thị) và 40.000 m2 (đối với khu vực ngoài đô thị).

(3) Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;

- Trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng;

- Trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, bên cạnh các điều kiện nêu trên thì còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, giáo trình, phương pháp và thời gian đào tạo phù hợp với người khuyết tật. Các công trình xây dựng phục vụ cho người khuyết tật học tập phải bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Có đội ngũ nhà giáo có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người khuyết tật.

2. Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP).

Đối với trường cao đẳng tư thục phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính.

(2) Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP).

(3) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.

(5) Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

(6) Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, ngoài các hồ sơ nêu trên, hồ sơ cần bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;

- Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;

- Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;

- Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp, trường cao đẳng.

Nơi nộp hồ sơ:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

- Cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề): Đối với trường cao đẳng tư thục.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp do cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Sau khi được phép thành lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp muốn hoạt động thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động (Xem chi tiết tại công việc Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,905
Công việc tương tự: