Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Xây dựng

Tên công việc
1 Kinh doanh bất động sản
2 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
3 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
4 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
5 Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng
6 Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
7 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
8 Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
9 Điều kiện để nhà thầu nước ngoài được hoạt động xây dựng
10 Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng
11 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ kiểm định xây dựng
12 Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
13 Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
14 Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng
15 Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng
17 Kinh doanh dịch vụ kiến trúc
18 Điều kiện để được kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine
19 Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)
Lĩnh vực
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: