Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

Hình từ Internet

Kể từ ngày 01/01/2021, kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề này vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Và cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,687
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: