Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (xem chi tiết tại công việc: “Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”).

Ngoài ra, để kinh doanh dịch vụ này, tổ chức kinh doanh còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

Thứ nhất, có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng, cụ thể như sau:

 

Điều kiện

Phạm vi hoạt động

Hạng I

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

- Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;

- Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Được giám sát công tác xây dựng công trình tất cả các cấp của công trình cùng loại.

Riêng đối với hoạt động tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình.

Hạng II

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

- Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;

- Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Được giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

Riêng đối với hoạt động tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp II trở xuống.

Hạng III

Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình, lĩnh vực giám sát thi công xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Được giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

Riêng đối với hoạt động tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp III trở xuống.

 

Thứ hai, cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Xem chi tiết điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho cá nhân tại: "Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,520
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: