Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được sản xuất rượu công nghiệp

Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp.

Đối với sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường (theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT).

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu (Theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP).

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Hình từ Internet

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo Mẫu số 01 Mục II ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật)

4. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000). 

5. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Xem chi tiết công việc Báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Xem chi tiết công việc Kế hoạch bảo vệ môi trường) hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

6. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

7. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Nơi nộp hồ sơ:

- Bộ Công Thương: đối với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.

- Sở Công Thương: đối với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

Cách thức nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Lưu ý: Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm.

Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp: được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp) hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với giấy phép do Bộ Công Thương cấp).

Đối với sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn dưới 5,5 độ 

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp dưới 5,5 độ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất (theo Mẫu 14 Mục II ban hành kèm Nghị định 17/2022/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,324
Công việc tương tự: