Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài gồm có:

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Cơ sở giáo dục mầm non.

- Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).

- Cơ sở giáo dục đại học.

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xem chi tiết tại công việc Phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

New Netflix Documentary Shows Why Companies Need to Stop Overvaluing  Academic Pedigree

(Hình từ internet)

1. Việc cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cơ sở giáo dục).

- Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục cho phép Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục).

2. Việc cho phép cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo trình tự sau đây:

- Cấp quyết định cho phép thành lập (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

- Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục cho phép Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục).

3. Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cơ sở giáo dục).

- Cấp quyết định cho phép thành lập (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

- Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (Xem chi tiết tại công việc: Thủ tục cho phép Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,224
Công việc tương tự: