Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc nhóm cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Điều kiện chung để thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

(1) Giáo viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

(2) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em.

(3) Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập:

- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ đựng nước uống, đồ dùng, đồ chơi và giá để, giá để khăn và ca, cốc, có đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích.

- Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

(4) Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:

- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; đồ dùng, đồ chơi và giá để; bình đựng nước uống, nước sinh hoạt; tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích.

Đối với lớp bán trú: Có chiếu hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt;

- Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

(5) Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động như sau:

- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 trẻ em.

- Người chăm sóc trẻ em có đủ sức khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

- Cơ sở vật chất phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu như sau: Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15 m2; bảo đảm an toàn, thoáng, mát; có đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có đủ đồ dùng và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; có đủ nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ em hằng ngày; có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em; có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Home - Hellesdon Community Preschool

(Hình từ internet)

2. Điều kiện riêng đối với nhóm trẻ mầm non theo quy mô số lượng trẻ

2.1. Nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ

Tổ chức nhóm trẻ:

- Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi.

- Một người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tối đa 02 trẻ em từ 03 - 12 tháng tuổi hoặc tối đa 03 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi.

- Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật.

Tiêu chuẩn của chủ nhóm trẻ:

- Là công dân Việt Nam;

- Phẩm chất, đạo đức tốt;

- Dưới 65 tuổi;

- Sức khỏe tốt;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Tiêu chuẩn người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

2.2. Nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Tổ chức nhóm trẻ:

- Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 03 - 12 tháng tuổi: 12 trẻ em;

+ Nhóm trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em;

+ Nhóm trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em.

- Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm trẻ không đủ 50% so với số trẻ tối đa nêu trên thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em;

- Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật học hòa nhập;

- Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ theo số lượng nói trên thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, cụ thể: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 03 trẻ từ 3-12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13-24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25-36 tháng tuổi;

- Mỗi nhóm trẻ có tối thiểu 02 giáo viên;

- Tổng số trẻ em trong một nhóm trẻ không quá 70 trẻ em.

Tiêu chuẩn của chủ nhóm trẻ:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Phẩm chất, đạo đức tốt;

- Dưới 65 tuổi;

- Sức khỏe tốt;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Tiêu chuẩn của quản lý chuyên môn:

- Phẩm chất đạo đức tốt;

- Có sức khỏe tốt;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Tiêu chuẩn của giáo viên, nhân viên:

- Giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe theo lộ trình quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

- Giáo viên phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (nếu tiếp nhận trẻ khuyết tật).

3. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em. 

Nơi nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định cho phép thành lập.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,643
Công việc tương tự: